สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ  เริ่มนับวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ใน วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
.................
ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ  เริ่มนับวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ใน วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ความหมายของคำว่า ชะอฺบาน

 

          คำว่า ชะอฺบาน เป็นคำเอกพจน์ คือชื่อหนึ่งในบรรดาชื่อเดือนของอิสลาม เป็นเดือนลำดับที่ 8 ตามปฏิทินอิสลาม อยู่ระหว่างเดือนเราะญับกับเดือนเราะมะฎอน โดยในเดือนนี้ จะเริ่มมีการถือศีลอดอีกด้วย