บรรยากาศงานบุญ คณะศิษย์ร่วมกันถวายบังสุกุล ร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระอัฐิ “สมเด็จญาณ” #อนุโมทนาบุญร่วมกัน!

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

วันนี้ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะศิษยานุศิษย์ ในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมทำบุญถวายบังสุกุล นำโดย พ.ต.ท.กลกร รวบรวม นำกล่าวการถวายสังฆทาน ทอดผ้าบังสุกุล นอกจากนี้พาทำเรื่องชำระหนี้สงฆ์ และร่วมถวายสร้างบุษบกที่ทางวัดญาณได้สร้างถวายเพื่อประดิษฐานพระอัฐิพระองค์ท่าน

บรรยากาศงานบุญ คณะศิษย์ร่วมกันถวายบังสุกุล ร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระอัฐิ “สมเด็จญาณ” #อนุโมทนาบุญร่วมกัน!

บรรยากาศงานบุญ คณะศิษย์ร่วมกันถวายบังสุกุล ร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระอัฐิ “สมเด็จญาณ” #อนุโมทนาบุญร่วมกัน!

อยู่ที่เราตั้งจิต โดยเฉพาะการชำระหนี้สงฆ์นั้นสำคัญ ซึ่งหมายถึงที่เราได้ใช้ไฟ น้ำ ของวัด ขโมยของพระ นำเงินที่มีผู้ถวายไปใช้เพื่อตนเองหรือผู้อื่น นำของที่มีผู้มาถวายพระไปใช้โดยถือวิสาสะ ฯลฯ และยังหมายถึงหนี้ที่ติดค้างกับบิดา มารดา หนี้แผ่นดิน หนี้ที่เราไม่สามารถตามใช้หนี้ได้ เราได้ติดค้างทุกภพชาติ ทุกวัดวาอาราม

พึงใช้ปัญญาในการพิจารณาการชำระหนี้สงฆ์ถ้าเราได้กล่าวถวายต่อหน้าหน้าสงฆ์ ให้พระสงฆ์ท่านได้สาธุนั้นจึงเรียกว่าสงฆ์รับทราบแล้วจึงมีผล มีโอกาสทำที่วัดไหนก็ได้ เราเด็กวัด มีโอกาสทำดีกว่าไม่ทำ

กตัญญูเป็นที่ตั้งของผู้ประสบความสำเร็จ ความกตัญญูคือใบเบิกทางไปสู่ที่สูง

บรรยากาศงานบุญ คณะศิษย์ร่วมกันถวายบังสุกุล ร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระอัฐิ “สมเด็จญาณ” #อนุโมทนาบุญร่วมกัน!

บรรยากาศงานบุญ คณะศิษย์ร่วมกันถวายบังสุกุล ร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระอัฐิ “สมเด็จญาณ” #อนุโมทนาบุญร่วมกัน!

ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมกัน

คณะศิษย์              
#ป๊อปวัดบวร

ข้อมูลจากเพจ : ป๊อป วัดบวร

บรรยากาศงานบุญ คณะศิษย์ร่วมกันถวายบังสุกุล ร่วมสร้างบุษบกประดิษฐานพระอัฐิ “สมเด็จญาณ” #อนุโมทนาบุญร่วมกัน!