เปิดวิธีและคาถาบูชาพญานาค "พ่อปู่ศรีสุทโธ"

"องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ" หรือ "พ่อปู่ศรีสุทโธ" เป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แผลงเศียรได้ 9 เศียร มีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชา หากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสัมฤทธิ์ผล ทางทีนิวส์มีคาถาและวิธีในการบูชาท่านมาฝากกัน

เปิดวิธีและคาถาบูชาพญานาค "พ่อปู่ศรีสุทโธ"

 

"องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ" หรือ "พ่อปู่ศรีสุทโธ" เป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แผลงเศียรได้ 9 เศียร มีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชา หากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสัมฤทธิ์ผล ทางทีนิวส์มีคาถาและวิธีในการบูชาท่านมาฝากกัน

คาถาบูชาพ่อปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ


ตั้งนะโม 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)
สนใจบูชา องค์ปู่ศรีสุทโธ คลิกที่นี่
คาถาบูชาแม่ย่านางพญา นาคิณี ศรีปทุมมา

องค์นางพญาศรีปทุมมานาคิณี หรือ "แม่ย่าศรีปทุมมา" แผลงเศียรได้ 5 เศียร ทั้งปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลเอราปถะ วรกายของทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อน
ตั้งนะโม 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)
สนใจบูชา เหรียญย่าศรีปทุมมา คลิกที่นี่

 

เปิดวิธีและคาถาบูชาพญานาค "พ่อปู่ศรีสุทโธ"

การตั้งขันธ์ 5 บูชาปู่ศรีสุทโธ (หลังบูชามาครั้งแรก)


หากใครยังไม่มีโอกาสหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปคำชะโนด ก็สามารถสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ ที่บ้านได้เช่นกัน ในครั้งแรกที่บูชาพ่อปู่ศรีสุทโธมาที่บ้าน ให้เตรียมขันธ์ 5 สำหรับเปิดทางรับขวัญพ่อปู่ศรีสุทโธในครั้งแรก โดยมีรายการสิ่งของที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้

พานหรือจาน 1 อัน
ดอกไม้สีขาว 5 คู่
เทียนขาว 5 คู่
น้ำเปล่า 1 แก้ว
ธูป 16 ดอก
เมื่อเตรียมขันธ์ 5 เรียบร้อยแล้ว ให้จุดธูปในบ้าน แล้วกล่าวอันเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธและสวดคาถาปู่ศรีสุทโธ หลังจากนั้นนำธูปมาปักกลางแจ้ง

วิธีบูชาปู่ศรีสุทโธที่บ้าน


สำหรับผู้ที่ต้องการบูชาปู่ศรีสุทโธที่บ้านเป็นประจำ มีวิธีในการปฏิบัติดังนี้ 
1)หารูป เหรียญ หรือเทวรูปของปู่ศรีสุทโธมาบูชาไว้ที่บ้าน
2) บวงสรวงท่านด้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ ของไหว้ อย่างอื่นที่ไม่เกินกำลังทรัพย์ของเรา เช่น ผลไม้ ไม่ควรถวายเนื้อสัตว์เพราะปู่ศรีสุทโธเป็นนาคาธิบดีสายปฎิบัติธรรม
3) สวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ
4) หลังจากสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธแล้ว นั่งสมาธิและสวดมนต์บทใดก็ได้ เพื่อแผ่อุทิศบุญนั้นให้ท่านโดยหลังจากสร้างบุญเสร็จแล้ว ให้กล่าวว่า “ลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิ หรือสวดมนต์นี้ แด่องค์ปู่ศรีสุทโธ ขอองค์ปู่โปรดอนุโมทนาในบุญนี้ด้วย”
5) ขอพรที่ปรารถนา 1 ข้อ