โหรรัตนโกสินทร์ เตือน 4 ราศี  1 - 7 ธ.ค. ดาวเข้าเกณฑ์ หายนะ จะเลือดตกยางออก

โหรรัตนโกสินทร์ เตือน 4 ราศี เขย่าขวัญธันวาคม 1 - 7 ธ.ค. ดาวเข้าเกณฑ์หายนะ จะเลือดตกยางออกถึงขั้นต้องผ่าตัด...

วันที่ 28 พ.ย. 2566 เพจเฟซบุ๊ก โหรรัตนโกสินทร์ - The rattanakosin ได้ทำนายทายทักระบุข้อความว่า เขย่าขวัญธันวาคม วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2566 ดวงดาวเข้าเกณฑ์ หายนะโยค (ดอกอุตพิด) แก่ดวงเมืองและดวงโลก.. ต่อด้วยตรีโกณสังหาร และ จตุสดัยเลือด ส่งผลให้อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน
 

โหรรัตนโกสินทร์ เตือน 4 ราศี  1 - 7 ธ.ค. ดาวเข้าเกณฑ์ หายนะ จะเลือดตกยางออก

จตุสดัยเลือด ลัคนาราศี พฤษภ สิงห์ พิจิก กุมภ์ ข่าวร้าย ผ่าตัด อุบัติเหตุ เลือดตกยางออก เราทุกคนต่างมีเวลาในชีวิตน้อยลงทุกวัน สิ่งใดเป็นกุศลให้รีบทำ สิ่งใดเป็นอกุศลให้รีบทิ้ง แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ

 

โหรรัตนโกสินทร์ เตือน 4 ราศี  1 - 7 ธ.ค. ดาวเข้าเกณฑ์ หายนะ จะเลือดตกยางออก