เช็กที่นี่ ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุดดูได้เลย

หลังมีการประกาศประเมินราคาใหม่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ล่าสุดเช็กที่นี่ ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุดดูได้เลย

จากกรณีที่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ก่อนส่งท้ายช่วงสิ้นปี กรมธนารักษ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ปรับราคาประเมินที่ดินใหม่ 2566  โดย กรมธนารักษ์ เตรียมออกประกาศบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ที่จะใช้ในช่วงปี 2566 – 2569 เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป

เช็ก ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุด

เเละหลังมีการประกาศประเมินราคาใหม่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ล่าสุดเช็กที่นี่ ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุดดูได้เลย

วิธีค้นหาราคาประเมินที่ดินใหม่ 2566

1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ ระบบค้นหาราคาประเมิน

2. คลิกค้นหาราคาประเมินที่ดิน

 

เช็ก ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุด

วิธีการค้นหาราคาประเมินจากเลขที่โฉนด

 1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

     - กำหนด * เลขที่โฉนด

     - เลือก * จังหวัด

 2. กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข

ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุด มาดูเลย

หมายเหตุ

 - ช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ

 - เลือกสำนักงานที่ดิน เพื่อแสดงเฉพาะอำเภอในสำนักงานที่ดิน

 - จังหวัดแสดงเฉพาะที่มีข้อมูล

 - สามารถป้อนข้อมูลหน้าสำรวจ อำเภอ ตำบล รวมกับเลขที่โฉนดเพื่อกรองข้อมูล

เช็ก ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2566 กทม. เขตไหนปรับสูงสุด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainews