ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/3/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 มีนาคม 2567

ตรวจหวย ธ.ก.ส. ผลออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

หวยออก ตรวจหวย ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจสลาก ธ.ก.ส.16/3/67 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 5 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 12 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 21 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 8 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 16 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 55 งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/3/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 7579356


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SO 7579356


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ญM 7579356

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎE 7579356

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : CQ 7579356


รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1D 7579356


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

7579356


รางวัลที่ 2

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

7249831  9571771  7968141


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

785  840


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

866

 

ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/3/67 ผลสลาก ธ.ก.ส. ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ 16 มีนาคม 2567

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

4246


รางวัลที่ 3

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

6213345  0368598  9907443  0631613  7935328

1666962  8192377  1365762  9301531  4298567


รางวัลที่ 4

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

1174951  7789405  8825963  8779410  9389641

8866368  7475236  7477975  6969588  7590657

9655533  7215800  6696878  4767923  6290396

0661314  2837769  9578484  1476170  5393303


รางวัลที่ 5

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

9161392  8658870  6410517  2259166  1024510

5874319  4811809  5369663  1981331  3845220

6066402  4723380  1977927  9415327  2399494

7595347  7224403  1336797  4460777  1996303


2712978  1747227  9666472  4754305  9749591

7272435  9921726  5705495  2018616  2931102

0377695  9456349  5763516  0577838  7935791

3505743  9690687  3208103  6153693  4504579


3300075  7415965  5685088  7944683  5309137

1615827  4278508  7476247  6083833  9410406

8505963  3712875  9593905  8212247  3957638

5942518  2166220  3874860  5476516  2371469


3080053  8632956  1486747  1779957  1262334

9324906  5939346  6211697  9204819  5640349

3532782  7892242  4780580  7492684  4325590

3645781  9820226  4055645  3909690  8682552


4496459  9606896  6290037  1769628  9857837

9296209  9598265  5109857  7950330  7000165

3779114  2134494  9805385  6552183  9368462

3969717  0263836  4019925  3365599  6306659


ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)