อายุสุนัขคูณด้วย 7 จะเท่ากับอายุของมนุษย์ จริงหรือไม่ ?

หลายๆคนคงเคยได้ยินมาก่อนว่า อายุน้องหมาคูณด้วย 7 จะเท่ากับอายุของมนุษย์ แต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่จริงเสมอไป

การเทียบอายุสุนัขกับอายุคนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าการคูณอายุสุนัขด้วย 7 อย่างที่เคยใช้กันทั่วไปในอดีต นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการที่แม่นยำกว่าโดยแบ่งการเทียบเป็นสองช่วง คือช่วงลูกสุนัข (0-2 ปี) และช่วงสุนัขโตเต็มวัย (2 ปีขึ้นไป) 
อายุสุนัขคูณด้วย 7 จะเท่ากับอายุของมนุษย์ จริงหรือไม่ ?
การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร
ช่วงลูกสุนัข (อายุ 0 - 2 ปี)
    อายุ 1 ปี:

 •         เทียบเท่ากับอายุคนประมาณ 10 ปี 5 เดือน

    อายุ 2 ปี:

 •         เทียบเท่ากับอายุคนประมาณ 21 ปี

ช่วงสุนัขโตเต็มวัย (อายุ 2 ปีขึ้นไป)

 •     หลังจาก 2 ปีแรก ให้เพิ่มอายุคน 4 ปีต่อทุก 1 ปีของสุนัข

ตัวอย่างการคำนวณ
    สุนัขอายุ 1 ปี:

 •         เทียบเท่ากับอายุคน 10 ปี 5 เดือน

    สุนัขอายุ 3 ปี:

 •         อายุ 2 ปีแรกของสุนัขเทียบเท่ากับ 21 ปี (อายุคน)
 •         ปีที่ 3 ของสุนัขเพิ่มอีก 4 ปี (อายุคน)
 •         ดังนั้น สุนัขอายุ 3 ปี เทียบเท่ากับอายุคน 25 ปี

อายุสุนัขคูณด้วย 7 จะเท่ากับอายุของมนุษย์ จริงหรือไม่ ?

สุนัขอายุ 7 ปี:

 •     อายุ 2 ปีแรกของสุนัขเทียบเท่ากับ 21 ปี (อายุคน)
 •     ปีที่ 3 ถึงปีที่ 7 ของสุนัขเพิ่มอีก 20 ปี (4 ปีต่อปีของสุนัข)
 •     รวมทั้งหมด 21 + 20 = 41 ปี (อายุคน)
 •     ดังนั้น สุนัขอายุ 7 ปี เทียบเท่ากับอายุคน 41 ปี

อายุสุนัขคูณด้วย 7 จะเท่ากับอายุของมนุษย์ จริงหรือไม่ ?

 

การคำนวณ นี้เป็นเพียงค่าประมาณ เนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น สายพันธุ์ สุขภาพ และ การเลี้ยงดู อาจมีผลต่อการเทียบอายุ 
ดังนั้นแม้ว่าจะให้ค่าที่แม่นยำกว่าวิธีเก่า แต่ก็ยังเป็นการประมาณที่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย