หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน เก็บในตู้เย็นได้ไหม ถ้าปอกแล้วจะเก็บยังไงดี ไม่ให้เน่าเสีย ไม่ให้ขึ้นรา

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา

 

1. เก็บไว้ในที่แห้ง ระบายอากาศได้ดี

   ใส่หอมใหญ่-หอมแดงในถุงตาข่าย แขวนไว้ในที่แห้งและมีลมโกรก

2. วางบนถ่าน

   วางรองตะกร้าที่มีรูระบายอากาศด้วยกระดาษที่ตัดเป็นรู วางหอมแดงหรือหอมใหญ่ใส่ลงไป และนำไปวางไว้ในที่แห้งและมีลมโกรก หรือใส่ถ่านลงบนภาชนะมีฝาปิด วางกระดาษตัดรูทับลงไป จากนั้นใส่หอมใหญ่หรือหอมแดงลงไป ปิดฝา นำไปแช่เย็น

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา

3. ห่อด้วยพลาสติกแรป

   ปอกเปลือกหอมใหญ่แล้วห่อด้วยพลาสติกแรป ส่วนหอมแดงปอกเปลือกห่อด้วยกระดาษอเนกประสงค์เพื่อซับน้ำจากหอมแดงออกก่อน จากนั้นเก็บใส่ภาชนะปิดฝาแล้วนำไปแช่เย็น

4. ล้างแล้วเก็บใส่ขวดโหล

   เด็ดหอมแดงออกเป็นลูก ๆ เลือกเฉพาะลูกสวยไว้ นำไปแช่น้ำเปล่า (เพื่อให้ปอกเปลือกง่าย) ล้างน้ำเปล่าอีกรอบจนสะอาด นำไปพักให้สะเด็ดน้ำ นำใส่ขวดโหลแล้วนำไปแช่ในตู้เย็น

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา

5. ล้างแล้วแช่เย็น

   ปอกเปลือกหอมใหญ่กับหอมแดงแล้วล้างให้สะอาด เตรียมขวดหรือภาชนะมีฝาปิด ใส่กระดาษอเนกประสงค์ลงไปที่ก้นภาชนะ ใส่หอมใหญ่หรือหอมแดงลงไป ปิดทับด้วยกระดาษอเนกประสงค์แล้วปิดฝา นำไปแช่เย็น

6. ล้างแล้วแช่ช่องฟรีซ

   ปอกเปลือกหอมใหญ่กับหอมแดงแล้วล้างให้สะอาด ใส่ลงในถุงกะพอกินในแต่ละมื้อ จากนั้นนำไปแช่ช่องฟรีซ

7. ใส่ซองจดหมาย

   นำหอมใหญ่หรือหอมแดงใส่ซองจดหมาย ปิดผนึกให้เรียบร้อยแล้วนำเข้าแช่เย็น

8. ไม่เก็บในที่มิดชิด

   การเก็บหอมใหญ่หรือหอมแดงไว้ในกล่องหรือถุงที่ปิดสนิทจะทำให้เกิดเชื้อราได้ เนื่องจากหัวหอมจะคายน้ำออกมา

หอมใหญ่ หอมแดงควรเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าไม่ขึ้นรา