เครื่องแต่งกายในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Publish 2017-08-29 10:25:30     การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสู่ พระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศ มาสู่ พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญด้วยขบวนพระราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกว่า “ริ้วขบวน” โดยแต่ละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจํานวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระอิสริยยศ
     
      การจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จำนวน ๖ ริ้วขบวน โดยมีการบูรณะตกแต่งราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการอัญเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์     สารวัตรกลอง สารวัตรมโหระทึก สาวัตรแตร พนักงานกำกับฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด(หน้าพระนำ) ผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานกำกับเสลี่ยงกลีบบัวพระนำ พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด(หลังพระนำ) พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง (หน้า)

 

     มหาดเล็กหลวงเชิญคู่แห่ มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หน้าพระนำ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หลังพระนำ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หน้าพระศพ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หลังพระบรมศพ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงรายตีตอง

 

     พนักงานถือบังพระสูรย์ พนักงานถือพระกลด พนักงานถือพัดโบก พนักงานภูษาประคองพระบรมโกศ พนักงานถือพระกรดถวายพระบรมโกศ พนักงานถือบังพระสูรย์หักทองขวาง สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าราชรถพระนำ สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

 

     พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง พนักงานหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำ พนักงานหามพระราชยานมาศสามลำคาน พนักงานหามพระที่นั่งราเชนทรยาน พนักงานหามราเชนทรยานน้อย พนักงานหามมโหระทึก ผู้บังคับราชรถพระนำ ผู้บังคับพระมหาพิชัยราชรถ ผู้บังคับราชรถปืนใหญ่

 

     ตำรวจหลวงคู่แห่

 

     พรหม เชิญพุ่มทอง

 

     อินทร์ เชิญพุ่มเงิน

 

     ผู้บอกกระบวน     พรหม เชิญจามร

 

     อินทร์ เชิญจามร

 

     เครื่องสูง ฉัตรทองแผ่ลวด ฉัตรหักทองขวาง

     แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์

 

     กลองชนะแดงลายทอง กลองชนะเงิน กลองชนะทอง ฉุดชักราชรถพระนำ ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ พนักงานลากเกรินหางนาค

 

     มโหระทึก จ่าปี่ จ่ากลอง

 

     ธงสามชาย

 

     นำริ้ว

 

 

ขอบคุณ    kingrama9.thเรียบเรียงโดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์


Suggess News