ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์
สำนักข่าวทีนิวส์ มีหน้าที่คอยนำเสนอสาระสำคัญเเละข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนผู้รับสารได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อการปรับตัวเเละการรับมือในเหตุการณ์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ข่าวถือเป็นการกระจายข่าวในเเต่ช่องทางเพื่อให้ผู้ที่รับสารได้รับรู้ข่าวอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนจังหวัดอะไรก็สามารถรับรู้ข่าวได้  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนผู้รับสารมากขึ้นอย่างทั่วถึง