ตำรวจลอยละลิ่ว!!!อันตรายของการตั้งด่าน แต่ไม่มีป้ายแจ้งเตือน (มีคลิป)

Publish 2018-05-22 12:48:54ในเฟซบุ๊ก Pitbullzone โพสต์ข้อความพร้อมคลิประบุว่า...

อันตรายของการตั้งด่าน แต่ไม่มีป้ายแจ้งเตือน ไม่มีไฟแสงสว่างเพียงพอ 

 

 

 ทั้งนี้ในคลิปไม่มีการระบุว่าเกิดขึ้นที่ใดเพียงแต่เป็นการเตือนสติเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะแน่นอนว่าไม่ใช้เจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวที่เป็นอันตราย ประชาชนก็อาจได้รับอันตรายไปด้วย หรือไม่ก็ต้องเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย


Recommend News