จองซิโนฟาร์มรอบประชาชนเริ่มแล้วเช้านี้ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ดูวิธีลงทะเบียนได้เลย

จองซิโนฟาร์มรอบประชาชนเริ่มแล้วเช้านี้ 10 จังหวัดพื้นที่เสียงเช็กวิธีลงทะเบียนได้เลย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมาขอโทษผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื่องจากระบบการจองวัคซีนทางเลือกมีปัญหา เพราะนำแอพลิเคชันขึ้นให้โหลดกันไม่ทันสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งทางคุณหมอได้แจ้งให้บุคคลธรรมดาเลื่อนการจองซิโนฟาร์ม ไปเป็นวันที่ 18 ก.ค. 64

จองซิโนฟาร์ม

 

ลาซาด้า ดีลดี

 

ล่าสุด บุคคลธรรมดา สามารถลงทะเบียนซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แล้ววันนี้ (18 ก.ค. 64) ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เริ่มจองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรกจำนวน 40,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปผ่าน 2 ช่องทางคือ "www.sinopharm.cra.ac.th" และทางแอปพลิเคชั่น "CRA SINOP" 

 

โดยมีข้อแม้ว่าผู้ที่จองขอรับวัคซีนจะต้องอยู่ในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดสีแดงเข้มก่อนเท่านั้น ได้แก่กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา , ยะลา , ปัตตานี และนราธิวาส

จองซิโนฟาร์ม


การจองวัคซีนซิโนฟาร์มมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"
- ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "CRA SINOP" ทั้งระบบแอนดรอยด์และ IOS

 

เงื่อนไขการจองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชน
- อัตราดังกล่าว รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง 
- การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง นอกจากนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี 


- ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิด หรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

จองซิโนฟาร์ม
 

วิธีการจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทำได้ดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่านเว็ฐไซต์หรือแอพลิเคชัน 
2. จองวัคซีนและบริจาค
- 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ตามเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับวัคซีนชิโนฟาร์ม 2 ลดราคา 1,554 บาทคิดเป็นร้อยละ 777 บาทซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งยศให้กับผู้ด้อยโอกาส
- เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยบริจาควัคซีน
- เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายการเข้ารับการฉีดวัคซีน
- บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อป้องกันและรักษาโรค covid-19 
- ตรวจสอบและรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
- กดยืนยันชำระเงินเพื่อรับคิวอาร์โค้ดแจ้งยอดชำระทั้งหมด

จองซิโนฟาร์ม

3. ชำระเงินการจองวัคซีนด้วยการบันทึกคิวอาร์โค้ดและนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคารชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงกรณีเกินกำหนดชำระเงินผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้


4. ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีนหลังจากทำการแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้นท่านจะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

จองซิโนฟาร์ม

เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัดด้วยการนำ QR Code พร้อมบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกโดยชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง


เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 

อย่างไรก็ตาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการทดสอบระบบ และ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ประกาศให้จองสิทธิ์อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด ซึ่งจะเริ่มเปิดจองสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.

จองซิโนฟาร์ม

 

ลาซาด้า ดีลดี