เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

เช็ควันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. แบ่งจ่ายเงิน ชาวนา 5รอบ โอนเงินช่วยเหลือชาวนา งวดแรก 28พ.ย.66 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67


  ความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุด  ธ.ก.ส.แจ้งวันโอนเงินเข้าบัญชี เงินเกษตรกร ไร่ ละ 1000 โดยแบ่งจ่ายเป็น 5 รอบ โอนเงินช่วยเหลือชาวนา งวดแรกเริ่ม 28 พ.ย.นี้ พร้อมให้สินเชื่อควบคู่เพื่อเสริมสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมเสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ย 4% เพิ่มสภาพคล่องซื้อข้าวให้โรงสี  รอชงเข้า ครม. 28 พ.ย.66

  อัปเดต เงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด   เมื่อวันที่ 23พ.ย.66 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

 ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติให้ธนาคาร ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกร สังกัดกระทรวงเกษตรฯ รับซื้อข้าว เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มียุ้งฉางเก็บสต็อกไปฝากสถาบันเกษตรกร สถาบันฯได้รับเงินชดเชย 1,000 บาท/ตัน เกษตรกร ได้รับ 500 บาท/ตัน และเกษตรกรที่มียุ้งฉางเก็บสต็อกจะได้รับ 1,500 บาท/ตัน 

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

 

   “วันนี้มีมติเรื่องโรงสี ที่มีส่วนช่วยรับซื้อข้าว จากเกษตรกร ทำให้ข้าวไม่ล้นตลาด โดยช่วยชดเชยดอกเบี้ย 4% จะนำเข้า ครม. ในวันอังคารที่จะถึงนี้ โดยให้ คชก. จ่ายเงินชดเชยไปก่อน งบประมาณ 780 ล้านบาท และเรื่องที่ เงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน เป็นค่าบริหารจัดการข้าวที่ได้มีไปมติแล้ว ในการเข้า ครม.ครั้งหน้า เช้าวันอังคารที่จะถึงนี้ (28 พ.ย.66) จะมีการคิกออฟให้ชาวนาทั่วประเทศได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท

 

   โดยทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันต่อ หวังว่าต่อไปชาวนาจะเข้าร่วมโครงการกับเรา เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มากขึ้นทัดเทียมเมล็ดพันธุ์ข้าวของเวียดนาม ให้เรามีข้าวที่มีคุณภาพดีเหมือนที่เคยมีมา” 


  ด้านข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยโรงสีเก็บสต็อกข้าว 4% งบประมาณ 780 ล้านบาท เป้าหมาย 4 ล้านตัน โดยให้โรงสีเก็บสต็อก 2-6 เดือน มีระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่ ครม.อนุมัติ - 31 มี.ค.67 (ทั่วไป) และตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.67 (สำหรับภาคใต้) มีระยะเวลาเก็บสต็อก ตั้งแต่ ครม.อนุมัติ - ธ.ค.67 และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ ครม.อนุมัติ - 31 ต.ค.68

 

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

กำหนด วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตามรายภูมิภาค 5 รอบ ดังนี้

 

  • เงินช่วยเงวดแรกเริ่มจ่ายวันที่ 28 พ.ย.2566

 

  • งวดที่ 2-5 (รอการยืนยันจาก ธ.ก.ส. ถึงกำหนดวันโอนเงินอย่างเป็นทางการ)
     


"เช็คเงินชาวนา"ตรวจสอบสถานะโอนเงินได้ที่

เว็บไซต์ - https://chongkho.inbaac.com

 

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

 

 

ช่องทาง ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

 สามารถ เช็คผลโอนเงินเกษตรกรไร่ ละ 1000 ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 -หรือมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family

 

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

 

หลักเกณฑ์การจ่าย เงินชาวนา 1,000 บาท

  • จ่ายโอนเงินไร่ละ 1,000 บาท
  • จ่ายโอนสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน
  • จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงผ่านธ.ก.ส.
  • ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นผู้ปลูกข้าวปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

 

กรณีหากยังไม่มีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67

โดยทาง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งข่าว กรณีที่ยังไม่มีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ส่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67

 

1. แปลงปลูกข้าวนาปี ที่ปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังไม่ได้วาดขอบเขตแปลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอจะเป็นผู้ดำเนินการให้ แล้วจะมีการจัดส่งเข้าร่วมโครงการฯ ภายหลัง เพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สรุปวันโอนแล้ว เช็ควันโอนเงินชาวนา

2. กรณีพบความผิดปกติของข้อมูลเกษตรกร เช่น เลขโฉนดไม่ตรงกับระบบของกรมที่ดิน, การใช้พื้นที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกินพื้นที่เอกสารสิทธิ์ การตายระหว่างการส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ และต้องเปิดบัญชี ธ.ก.ส.ให้ชื่อตรงกับ หัวหน้าครัวเรือนในระบบทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วก็จะมีการส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป