กัมพูชาฝึก สุนัขดมกลิ่น ตรวจจับเชื้อโควิด-19 สำเร็จ

กัมพูชาฝึก สุนัขดมกลิ่น ตรวจจับเชื้อโควิด-19 สำเร็จ

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAC) เฮง รัตนะ (Heng Ratana) เผยว่า กัมพูชาประสบความสำเร็จในการฝึกสุนัขดมกลิ่น 3 ตัว ให้สามารถดมกลิ่นเพื่อตรวจจับโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)
 

โควิด19

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด


 

รัตนะ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝึกสุนัขทั้งสามตัวให้ดมตัวอย่างกลิ่นที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ซึ่งทีมเทคนิคของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเก็บมาจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 48 ราย โดยตัวอย่างทั้งหมดได้รับการตรวจสอบด้วยวิธีการปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อความปลอดภัย “ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา และ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำงานร่วมกันเพื่อวิจัยและฝึกสุนัขดมกลิ่นตรวจจับโรคโควิด-19 โดยในระยะแรกนี้ เราดีใจที่จะกล่าวว่า สุนัขทั้งสามตัวของศูนย์ฯ สามารถตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 48 รายได้ ขณะที่สุนัขอีก 7 ตัว ก็มีพัฒนาการอย่างโดดเด่น”
 

โควิด-19

รัตนะ กล่าวว่า สุนัขที่ได้รับการฝึกสามารถดมและตรวจจับตัวอย่างกลิ่นได้ภายใน 10 - 15 วินาที ซึ่งการใช้งานสุนัขกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพต่อการคัดกรองผู้คนจำนวนมาก อาทิ สนามบิน ด่านตรวจพรมแดนระหว่างประเทศ สนามกีฬา เป็นต้น

การฝึกสุนัขดมกลิ่นตรวจจับโรคโควิด-19 มีขึ้นตามความคิดริเริ่มของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยสุนัขเหล่านี้ได้รับการฝึกโดยเจ้าหน้าที่ฝึกท้องถิ่นที่ศูนย์ฝึกของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา ในจังหวัดกำปงชนัง
รัตนะ ทิ้งท้ายว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายังไม่มีข้อมูลทางการที่พิสูจน์ได้ว่าไวรัสสามารถแพร่จากมนุษย์สู่สุนัขได้
 

กัมพูชาฝึก สุนัขดมกลิ่น ตรวจจับเชื้อโควิด-19 สำเร็จ
 

ที่มา China Xinhua News

 

ลาซาด้าลดหนัก