“อาตมาเป็นอะไรนั้นไม่ต้องพูดแล้ว วันนี้เป็นพุทธบริษัท4 ขออย่าเพิ่งสาธุ นี่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะว่าสาธุบ้าๆบอๆ”พระโอวาทแรก“สมเด็จพระสังฆราช”

ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th

       สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพร ให้ประชาชนที่เข้าเฝ้ากราบสักการะ แสดงมุทิตาแด่สมเด็จพระสังฆราช ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะโดยเนื้อหาที่น่าสนใจมีบางช่วงดังนี้

“อาตมาเป็นอะไรนั้นไม่ต้องพูดแล้ว วันนี้เป็นพุทธบริษัท4 ขออย่าเพิ่งสาธุ นี่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะว่าสาธุบ้าๆบอๆ”พระโอวาทแรก“สมเด็จพระสังฆราช”

       “ ขอให้ทุกคน รักษาความดีไว้ ทุกคนล้วนเป็นพุทธบริษัท ขอให้รักษาจิตใจที่เลื่อมใส พระรัตนตรัย รักษาความดีไว้  ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือ ศีล สมาธิ ปัญญา การจะทำสิ่งใดต้องมีสมาธิและตั้งใจ และมอบภาษิต ให้คนไปปฏิบัติ แปลได้ว่า ความพร้อมเพรียง แห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความวุฒิสาริกา ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จได้ เมื่อเราต้องการให้ประเทศพัฒนา ขอให้ทุกคนระลึกถึงภาษิตนี้ ร่วมกับหลักธรรม 3 ข้อ และตั้งมั่นในการทำงาน มีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จะอยู่ได้ สุดท้ายได้อวยพรให้ทุกคนประสบผลสำเร็จตามที่ปรารถนา

“อาตมาเป็นอะไรนั้นไม่ต้องพูดแล้ว วันนี้เป็นพุทธบริษัท4 ขออย่าเพิ่งสาธุ นี่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะว่าสาธุบ้าๆบอๆ”พระโอวาทแรก“สมเด็จพระสังฆราช”

       ท่านทั้งหลายได้มาวันนี้ก็เพื่อแสดงมุทิตาจิตอำนวยพรแก่อาตมา ผู้ได้รับสถาปนาเป็นอะไรนั้นไม่ต้องกล่าวซ้ำแล้ว ก็ขอขอบใจท่านที่มีจิตใจกุศล ขอให้ท่านมีธรรมะ คือ ความดี ความงาม ให้รักษาให้คงที่ตลอดไป อาตมาจะไม่กล่าวอะไรมากมายก่ายกอง ขออย่าเพิ่งสาธุเร็วนัก ยังไม่ทันอะไรก็สาธุ ถ้าเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายท่านก็จะกล่าวว่า สาธุบ้าๆบอๆอะไรกัน แต่วันนี้อาตมาพูดกับท่านแบบพุทธบริษัทสี่ พวกท่านเป็นอุบาสก อุบาสิกา ”

“อาตมาเป็นอะไรนั้นไม่ต้องพูดแล้ว วันนี้เป็นพุทธบริษัท4 ขออย่าเพิ่งสาธุ นี่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะว่าสาธุบ้าๆบอๆ”พระโอวาทแรก“สมเด็จพระสังฆราช”

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์