"ราชทัณฑ์"อัพเดตอาการล่าสุด 5แกนนำม็อบ "เพนกวิน"รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง

5 แกนนำม็อบ ยังไม่พบการติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม ตรวจหาเชื้อโควิด ‘ณัฐชนน’ รอบ 21 วัน ด้วยวิธี ATK ปรากฏผลยังเป็นลบ

   5ก.ย.64 “กรมราชทัณฑ์” อัพเดตอาการผู้ต้องขังการเมือง – ยังไม่พบการติดโควิดเพิ่ม ด้าน ณัฐชนนฯ ตรวจหาเชื้อโควิดรอบ 21  วัน ด้วยวิธี ATK ปรากฏผลยังเป็นลบ

 

"ราชทัณฑ์"อัพเดตอาการล่าสุด 5แกนนำม็อบ "เพนกวิน"รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง

 


 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขัง ที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด-19   ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายชาติชาย แกดำ และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นั้น ในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เข้าตรวจร่างกาย พบว่า

ราชทัณฑ์ อัพเดตอาการล่าสุด 5แกนนำม็อบ

นายพริษฐ์ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ และนายพรหมศร รู้สึกตัวดี ยิ้มแย้มพูดคุย ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพ และค่าออกซิเจนของทั้ง 2 ราย ผลเป็นปกติ ไม่มีไข้ และได้รับการรักษาโควิด-19 จนครบ กำหนด 14 วันแล้ว อยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อจำหน่ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯ ตามเดิม


ในส่วนของนายภาณุพงศ์ พบว่ารู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ ในส่วนอาการปวดเข่าด้านซ้าย ไม่มีอาการบวมแดง เข่าไม่มีผิดรูป เดินทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ แพทย์ให้ยาแก้ปวดเข่าพร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวจนขณะนี้อาการปวดเข่าดีขึ้นแล้ว


นายจตุภัทร์ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ ในส่วนอาการผื่นขนาดเล็กตามร่างกายที่นายจตุภัทร์ฯ แจ้งว่าเคยเป็นตั้งแต่อยู่ที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง แพทย์ได้สั่งจ่ายยารับประทานและยาทาเพื่อบรรเทาอาการ พบว่า นายจตุภัทร์ มีอาการ ดีขึ้น ผื่นคันตามตัวลดลง

ราชทัณฑ์ อัพเดตอาการล่าสุด 5แกนนำม็อบ

และในด้านนายชาติชาย รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ เดินทำกิจวัตรได้เองตามปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ ในส่วนอาการ ที่พบว่า มีฝ้าชายปอด และจากการเอกซเรย์ปอด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ผลเป็นปกติ นั้น แพทย์ยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนัดเอกซเรย์ปอดซ้ำอีกครั้ง ในวันที่ 6 กันยายน 2564

นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวรังสิต อาคาร เรือนนอน 2 ห้องควบคุม 2/2 คือ นายณัฐชนน ไพโรจน์ โดยผู้ต้องขังอยู่ในห้องเพียงคนเดียว โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน2564 ได้ถูกเบิกตัวลงมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ21 วัน

ด้วยวิธี ATK ปรากฏผลเป็นลบ และจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ค่าชีพจร อัตราการหายใจ และค่าออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะไม่มีอาการไอ ไม่มีอาการคัดจมูก ไม่มีน้ำมูก หายใจดีไม่มีอาการหอบเหนื่อย รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ไม่มีอาการท้องเสียและถ่ายเหลว โดยเจ้าหน้าที่ดูแลวัดสัญญาณชีพ และเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่อง

 

"ราชทัณฑ์"อัพเดตอาการล่าสุด 5แกนนำม็อบ "เพนกวิน"รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง