ด่วน"ธรรมนัส"แถลงลาออกจาก รมช.เกษตรฯ แล้ว

ด่วนที่สุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขอลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยเเล้ว


    9ก.ย.64  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้แถลงข่าวการลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.เกษตรฯ )เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว โดยได้มีการเปิดเผย แบบหนังสือขอลาออกจากตำเเหน่ง เขียนที่ พรรคพลังประชารัฐ วันที่ 8 กันยายน 2564 หัวข้อเรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

 

ธรรมนัส แถลงลาออกจาก รมช.เกษตรฯ

เรียน พณฯท่านนายกรัฐมนตรี ตามที่ข้าพเจ้า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกฯให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น และต่อมาได้มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วนั้น บัดนี้ข้าพเจ้า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ธรรมนัส แถลงลาออกจาก รมช.เกษตรฯ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธรรมนัส พรหมเผ่า)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธรรมนัส แถลงลาออกจาก รมช.เกษตรฯ

ขอบคุณภาพ
moac.go.th

 

โปรโมชั่นลาซาด้า