รัฐสภา ให้ผ่านฉลุย ร่างรัฐธรรมนูญฯแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐสภา ให้ผ่านฉลุย "ร่างรัฐธรรมนูญฯแก้ไขเพิ่มเติม" เนื้อหาสำคัญในการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระที่ 2 หลังจากคณะกรรมาธิการ หรือ กมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนกลับมาโหวตวาระ 3 ในอีก 15 วันข้างหน้า

รัฐสภา ให้ผ่านฉลุย ร่างรัฐธรรมนูญฯแก้ไขเพิ่มเติม

ตามข้อมูลระบุว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเมื่อ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การรื้อระบบเลือกตั้ง ส.ส. เพียงอย่างเดียว โดยให้ยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วหวนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ 2540 


โดยให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จากเดิม 1 ใบ เพื่อเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือแบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน จากเดิมมี ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน ส่วนการคำนวณสัดส่วน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรค ให้ใช้วิธีเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540


ทั้งนี้ภายใต้ระบบเลือกตั้งนี้ มี 3 พรรคการเมืองแสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างแข็งขัน ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะเจ้าของร่าง และอีก 2 พรรคใหญ่คือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพื่อไทย (พท.)

รัฐสภา ให้ผ่านฉลุย ร่างรัฐธรรมนูญฯแก้ไขเพิ่มเติม

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

กระทั่งล่าสุดมีรายงานออกมาแน่ชัดว่า ในที่ประชุมรัฐสภา ได้มีการลงมติวาระ 3 ซึงให้ผ่านฉลุยในเรื่อง"ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม" พ.ศ. มาตรา 83 และมาตรา 91  โดยการลงคะแนนใช้วิธีเรียกชื่อของแต่ละคน และให้บุคคลนั้นขานว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง 

 

นอกจากนี้ตามรายงานยังระบุอีกด้วยว่าผลการลงมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบได้แก่ เสียง ไม่เห็นชอบ เสียง งดออกเสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่งผลออกมาว่าที่ประชุมรัฐสภาผ่านร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯในวาระ 3 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบในการเลือกตั้ง 


 

สำหรับเงื่อนไขสำคัญตามกฎหมายที่จะทำให้ "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ" ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในวาระ 3 มีดังนี้ 
1. ต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2. ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. จำนวน 1 ใน 3 คือ 84 คน
3. มีจำนวน ส.ส. จากพรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี หรือพรรคฝ่ายค้าน 20% 

ภาพจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

กระทั่งล่าสุดมีรายงานออกมาแน่ชัดว่า ในที่ประชุมรัฐสภา ได้มีการลงมติวาระ 3 "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม" พ.ศ. มาตรา 83 และมาตรา 91  โดยการลงคะแนนใช้วิธีเรียกชื่อของแต่ละคน และให้บุคคลนั้นขานว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง 

 

นอกจากนี้ตามรายงานยังระบุอีกด้วยว่าผลการลงมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบได้แก่ เสียง ไม่เห็นชอบ เสียง งดออกเสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่งผลออกมาว่าที่ประชุมรัฐสภาผ่านร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฯในวาระ 3 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบในการเลือกตั้ง 


 

สำหรับเงื่อนไขสำคัญตามกฎหมายที่จะทำให้ "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ" ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในวาระ 3 มีดังนี้ 
1. ต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2. ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. จำนวน 1 ใน 3 คือ 84 คน
3. มีจำนวน ส.ส. จากพรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี หรือพรรคฝ่ายค้าน 20% 

รัฐสภา ให้ผ่านฉลุย ร่างรัฐธรรมนูญฯแก้ไขเพิ่มเติม

ภาพจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

โค้ดส่วนลดลาซาด้า