วิรัช ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ - พ้นตำแหน่งประธานฯ ปมสนามฟุตซอล

วิรัช ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ - พ้นตำแหน่งประธานฯ ศาลฎีกานักการเมือง รับฟ้องคดีสนามฟุตซอล

สืบเนื่องจากกรณีที่ อัยการและป.ป.ช. ได้ข้อสรุปร่วมกันสั่งฟ้อง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล และบุคลากรทางการศึกษา 84 ราย ในคดีถูกกล่าวหาทุจริตสร้างสนามฟุตซอล ไปก่อนหน้านี้ 


วิรัช ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ - พ้นตำแหน่งประธานฯ ปมสนามฟุตซอล

ก่อนหน้านี้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ได้เปิดใจว่า เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ตนไม่ได้กังวลอะไร เฉยๆ ซึ่งกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือสู้คดีนั้น ตนได้มีการฟ้องร้อง คณะอนุกรรมการไต่สวนคดีดังกล่าว ไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แต่เผอิญว่าศาลยังไม่ได้รับพิจารณา เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดไม่เช่นนั้นเรื่องดังกล่าวคงเสร็จสิ้นไปแล้ว ทั้งนี้ส่วนตัวมั่นใจในความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของศาล

วิรัช ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่


ล่าสุด มีรายงานว่า ศาลฎีกานักการเมือง รับฟ้องคดีสนามฟุตซอล ส่งผลให้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. - พ้นตำแหน่งประธานวิปรัฐบาล ขณะที่เมีย และ น้องเมียโดนด้วย ซึ่งหลังจากที่องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง ได้ประชุมคดีพิจารณาสำนวนที่อัยการสูงสุด ฟ้องนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวก รวม 87 คนในข้อหาแตกต่างกัน
 

วิรัช ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ - พ้นตำแหน่งประธานฯ ปมสนามฟุตซอล

สรุปรวมว่า 
- ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตในการร่วมกันออกแบบ กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
- เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ หรือกระทำการใดๆ โดยมิได้มุ่งหมายแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
- เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณาหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ เพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับเสนอราคาในครั้งนั้น

- เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
 

- เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น หรือว่ากระการอย่างใดต่อหน้าที่ของตนอันเป็นเท็จ, ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม

วิรัช ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่

- ตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม
- ร่วมกันปลอมเอกสาร
- ร่วมกันใช้เอกสารปลอม
- สนับสนุนเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงานของรัฐในการทำหน้าที่โดยทุจริต


โดยพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10, 11, 12, 13, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 162, 264, 265, 268, 83, 86, 91 ในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


คดีนี้ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมชี้มูลความผิดนายวิรัช สมัยเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันกับพวกรวม 87 คน ทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 จัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 18 จังหวัด มูลค่า 4,459 ล้านบาท รวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ.นครราชสีมาด้วย แต่ปรากฏว่าการสร้างสนามฟุตซอลใน จ.นครราชสีมา กลับสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้


อย่างไรก็ดี องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาสำนวนเเล้วมีคำสั่งประทับรับฟ้อง ซึ่งตามวิ อม. บัญญัติไว้ว่าหากศาลประทับฟ้องเเล้วให้จำเลยยุติปฏิบัติหน้าที่ เว้นเเต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นจำเลยที่มีตำเเหน่งหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล 


โดยศาลนัดพิจารณาคดีนัดเเรกวันที่ 20 ธ.ค. (สอบคำให้การ) เวลา 09.00 น. เท่ากับว่าภายหลังมีคำสั่งวันนี้ ( 2 พฤศจิกายน 2564)  นายวิรัชจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. รวมถึงนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ภรรยานายวิรัช และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ น้องของนางทัศนียา ซึ่งทั้ง 2 คนเป็น ส.ส.พลังประชารัฐ ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน

วิรัช ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่

ภาพจาก nationtv

 

วิรัช ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ - พ้นตำแหน่งประธานฯ ปมสนามฟุตซอล