svasdssvasds
ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง นิด้าโพล เผยผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ  อีกหนึ่งผลสำรวจที่ประชาชนในประเทศไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด นั่นคือผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯจาก นิด้าโพล ซึ่งข้อมูลล่าสุด ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565"

ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ

ครั้งนี้ "นิด้าโพล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัย 


การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0


จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 25.28 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง จากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง 


ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร และเป็นบุตรสาวของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 18.68 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 13.24 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หรือ ทิม จาก พรรคก้าวไกล เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมือง และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ

affaliate-2

ด้าน อันดับ 4 ร้อยละ 11.68 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จากพรรคไทยสร้างไทย เพราะ ชื่นชอบผลงานในอดีต มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ

อันดับ 6 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จากพรรคเสรีรวมไทย เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเชื่อมั่นในการทำงาน อันดับ 7 ร้อยละ 4.20 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการทำงาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน


อันดับ 8 ร้อยละ 3.76 ระบุว่า นายกรณ์ จาติกวณิช จากพรรคกล้า เพราะ มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 9 ร้อยละ 2.92 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จากพรรคเพื่อไทย เพราะ เป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย 


ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 10 ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพราะ มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นในการทำงาน


อับดับ 11 ร้อยละ 1.56 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ เพราะ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 12 ร้อยละ 1.52 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย เพราะ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา


ทั้งนี้บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.08 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) 


นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) ดร.อภิชาติ ซำศิริพงษ์ (พรรคพลังประชารัฐ) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และนางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา


และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/65 เดือนมีนาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) และนายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ

สุดท้าย เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 36.36 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 18.68 ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 3 ร้อยละ 17.88 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 7.00 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 6.32 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.68 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 9 ร้อยละ 2.56 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.52 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/65 เดือนมีนาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย และพรรคประชาธิปัตย์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ประยุทธ์ ทรุดฮวบ อุ๊งอิ๊งพุ่งตัวเต็งอันดับหนึ่ง ผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกฯ

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด