ศาลรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่งให้เลขาธิการสภาฯ ส่งเอกสารการประชุม คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 61 เพิ่ม นัดพิจารณาคดีอีกครั้ง 14ก.ย.65


    ความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมพิเศษ วาระนายกฯ8 ปี"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"เพื่อพิจารณาเอกสารและความคิดเห็นของทุกฝ่าย กรณีการดำรงตำแหน่ง 8 ปี นายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"ศาลรธน."เรียกสภา ส่งบันทึกประชุม คกก.ร่างรธน.เพิ่ม ปม นายกฯ 8ปี นัดถก14ก.ย.
ซึ่งภายหลังจากที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 2 ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 หรือไม่

"ศาลรธน."เรียกสภา ส่งบันทึกประชุม คกก.ร่างรธน.เพิ่ม ปม นายกฯ 8ปี นัดถก14ก.ย.

ล่าสุดเวลา 12.00 น.ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารข่าว เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาคดี ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 และมาตรา 158 หรือไม่ 

"ศาลรธน."เรียกสภา ส่งบันทึกประชุม คกก.ร่างรธน.เพิ่ม ปม นายกฯ 8ปี นัดถก14ก.ย.

"ศาลรธน."เรียกสภา ส่งบันทึกประชุม คกก.ร่างรธน.เพิ่ม ปม นายกฯ 8ปี นัดถก14ก.ย.
   โดยในเอกสาร ระบุว่า การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ตามอำนาจ พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 27 “ศาลมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561

"ศาลรธน."เรียกสภา ส่งบันทึกประชุม คกก.ร่างรธน.เพิ่ม ปม นายกฯ 8ปี นัดถก14ก.ย.

   ซึ่งมีรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 ในวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการบันทึกการประชุม และรายงานการประชุม ที่ผ่านการตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไข ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 และได้มีกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่ 14 กันยายน2565ที่จะถึงนี้ 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม thainewsonline