กัญจนา ศิลปอาชา ลงนามลาออกหัวหน้าพรรค ประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

กัญจนา ศิลปอาชา ลงนามลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ประกาศลั่นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง

กัญจนา ศิลปอาชา ลงนามลาออกหัวหน้าพรรค ประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 26 ก.ย.2565 มีรายงานว่า พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยกพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคชทพ. เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 ที่ผ่านมา 

กัญจนา ศิลปอาชา ลงนามลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง

ดังนั้นเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งตามข้อบังคับพรรคชทพ.ระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

 

นอกจากนี้ นายนิกร ยังระบุถึงรายละเอียดด้วยว่า รวมถึงในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนา ในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วย

 

 

นายนิกร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค.65 เวลา 08.00 น. ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ


อย่างไรก็ตาม การประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ และที่สำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรค ชทพ.สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น

กัญจนา ศิลปอาชา ลงนามลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline