สั่งยุบ"พรรคไทรักธรรม"พร้อมตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี 

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก สั่งยุบ พรรคไทรักธรรม พร้อมตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี 

    ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทรักธรรม ตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี โดยรายงานล่าสุดจาก "เนชั่นออนไลน์" เปิดเผยว่า วันที่ 19 ต.ค.65 ศาลรธน. มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ยุบพรรคไทรักธรรม พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่มีคำวินิจฉัย

สั่งยุบ\"พรรคไทรักธรรม\"พร้อมตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี 
 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคไทรักธรรม ในฐานะผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 30 เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา 92 วรรคสอง และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี

สั่งยุบ\"พรรคไทรักธรรม\"พร้อมตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี 

  ทั้งนี้ล่าสุด ทาง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยให้ยุบพรรคไทรักธรรม พร้อมตัดสิทธิ์การเมืองเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามมาตรา 94 วรรคสอง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ THAINEWS