เนาวรัตน์ งดออกเสียงโหวต ยืนยันเจตนารมณ์ สว.ไม่ควรมีสิทธิเลือกนายก

"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" งดออกเสียงโหวตนายกฯ ยืนยันเจตนารมณ์ สว.ไม่ควรมีอำนาจเลือกนายกฯ ฉะนั้นของดออกเสียงโหวตพิธา

วันที่ 13 ก.ค. 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เผยแพร่ความเห็นของ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ต่อการลงมติโหวตเลือกนายกฯ คนที่ 30 โดยระบุว่า "ยืนยันในเจตนารมณ์ ที่เคยแสดงให้ปรากฏในสภาแห่งนี้ว่า สว.ไม่ควรมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี ผมจึงขอใช้สิทธิ โหวตออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรี… ตลอดไป"

 

เนาวรัตน์ งดออกเสียงโหวต ยืนยันเจตนารมณ์ สว.ไม่ควรมีสิทธิเลือกนายก

นอกจากนี้ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ยังเขียนกลอนระบุว่า

"บริบทเฉพาะกาล ควรผ่านแล้ว

ยังไม่แคล้วต้องมาคั้นกันอีกหน

ส.ว.ต้องติดกับกับหมากกล

แทนที่เสียงประชาชนจะชูชัย"

 

เนาวรัตน์ งดออกเสียงโหวต ยืนยันเจตนารมณ์ สว.ไม่ควรมีสิทธิเลือกนายก

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สว. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า น.ส.เรณู ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก สว.เพียง 1 วันเท่านั้น ก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ ซึ่งการลาออกของ สว.เรณู ส่งผลให้มี สว.เพียง 249 คน และสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเหลือเพียง 749 คน ทำให้จำนวนการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งอยู่ที่ 375 คน

 

 

เรณู ตังคจิวางกูร