ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติ "พิธา" 19 ก.ค. นี้ ตรงกับวันโหวตนายกฯ รอบ 2

ล่าสุดมีรายงานด่วน ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ในวันที่ 19 ก.ค. 2566 นี้ ซึ่งตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 2

ล่าสุดมีเอกสารออกมา ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จ่อวินิจฉัย สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" โดยนัดพิจารณาคุณสมบัติ พิธา ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ 2

 

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติ พิธา 19 ก.ค. นี้ ตรงกับวันโหวตนายกฯ รอบ 2

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติ พิธา 19 ก.ค. นี้ ตรงกับวันโหวตนายกฯ รอบ 2

 

โดยเอกสารระบุวันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 9.30 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 23/2566) (กค. 5)
 

หมายเหตุ พิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความเห็นของคณะตุลาการ คณะที่ 1 ต่อศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 31พิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

ทั้งนี้ในวันที่ 19 กรกฎาคม เป็นวันเดียวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 

 

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติ พิธา 19 ก.ค. นี้ ตรงกับวันโหวตนายกฯ รอบ 2

 

ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคุณสมบัติ พิธา 19 ก.ค. นี้ ตรงกับวันโหวตนายกฯ รอบ 2