ผลตรวจวัดความเครียดนายกฯ พบมีความเครียดสูง แพทย์แนะพักผ่อนให้มากขึ้น

นายกรัฐมนตรี ทดสอบความเครียดพบว่า เครียดสูง มีความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกาย แพทย์แนะนำ ให้นอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้น

  3พ.ย.66 ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment: CBTx) ณ บ้านภูดินทอง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
 

ผลตรวจวัดความเครียดนายกฯ พบมีความเครียดสูง แพทย์แนะพักผ่อนให้มากขึ้น
โดย นายกฯเริ่มภารกิจตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ หนองบัวลำภู โดยเป็นการติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน แสดงความยินดีกับผู้บำบัดยาเสพติดสำเร็จ พร้อมต้อนรับสู่สังคม เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว

ผลตรวจวัดความเครียดนายกฯ พบมีความเครียดสูง แพทย์แนะพักผ่อนให้มากขึ้น

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ และรถโมบายคลายเครียด ที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหา (Mini–ธัญญารักษ์)  ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ผลตรวจวัดความเครียดนายกฯ พบมีความเครียดสูง แพทย์แนะพักผ่อนให้มากขึ้น


 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ทดสอบความเครียดพบว่า “เครียดสูง”มีความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกายแพทย์แนะนำ ให้นอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้น


 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี  ได้ทดลองตรวจวัดความเครียด ซึ่งพบว่ามีความเครียดสูง หลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่ำกว่าอายุ ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองข้างไม่บาลานซ์ อาจเกิดจากภาวะเครียด กดดัน หรือตื่นเต้น ส่วนร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยฟิตเท่าไร มีความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกาย 

ผลตรวจวัดความเครียดนายกฯ พบมีความเครียดสูง แพทย์แนะพักผ่อนให้มากขึ้น

ซึ่งภายหลังที่นายเศรษฐาทราบผล กล่าวออกมาว่า "แม่น" อย่างไรก็ตาม แพทย์ก็แนะนำให้ นายกรัฐมนตรีนอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จำนวน 1,314 คน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเป็นกันเอง