31 ม.ค.67 ชี้ชะตา "พิธา-ก้าวไกล" คดีล้มล้างการปกครอง หาเสียงนโยบายแก้ไข มาตรา 112 หลังล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนทั้ง 2 รายเสร็จเรียบร้อยแล้ว


   25ธ.ค.66  ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลในคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 1 และ พรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ… เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่


โดย นายพิธา เดินทางมาพร้อมนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยนายพิธาให้สัมภาษณ์ก่อนไต่สวนพยานบุคคลว่าวันนี้จะใช้ข้อเท็จจริงและหลักกฎหมาย อธิบายว่าการดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติไม่เท่ากับการล้มล้าง เป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการ แม้จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ตาม

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยกำหนด ชี้ชะตา \"พิธา-ก้าวไกล\" คดีล้มล้างการปกครอง-แก้ 112

นายพิธา กล่าวว่า ไม่มีความหนักใจ เพราะได้ทบทวนข้อเท็จจริง เตรียมตัวอธิบายเขียนอธิบายไว้แล้ว ซึ่งวันนี้จะอธิบายถึงเจตนาลดวิกฤตทางการเมือง และทางสายกลางในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้บทลงโทษของข้อร้องเรียนนี้ไม่ถึงขั้นยุบพรรค  หากพิจารณาคดีแล้วไม่เป็นคุณ ศาลจะสั่งให้หยุดดำเนินการตามที่ผู้ร้องเรียกขอเท่านั้น ไม่มีกระบวนการยุบพรรค ย้ำว่ากระบวนการนิติบัญญัติไม่เท่ากับการล้มล้าง ไม่กังวลหากจะมีผู้ร้องยื่นยุบพรรคในภายหลัง เพราะเป็นเรื่องอนาคต 

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยกำหนด ชี้ชะตา \"พิธา-ก้าวไกล\" คดีล้มล้างการปกครอง-แก้ 112

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยกำหนด ชี้ชะตา \"พิธา-ก้าวไกล\" คดีล้มล้างการปกครอง-แก้ 112
ขณะเดียวกันด้าน นายชัยธวัช เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นเอกสารหลักฐานไป 2 รอบแล้ว วันนี้ขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เรายืนยันโดยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเจตนาว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง  ส่วนแผนรองรับกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยกเลิกนโยบายนี้ คงต้องดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยอีกครั้ง ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมการอะไรนอกจากการอภิปรายงบประมาณปี 2567

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยกำหนด ชี้ชะตา \"พิธา-ก้าวไกล\" คดีล้มล้างการปกครอง-แก้ 112

คืบหน้าล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน รวม 2 ปาก คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ตอบข้อซักถามของศาลและของคู่กรณี คดีเป็นอันเสร็จการไต่สวน

 

โดย ศาลนัดแถลงการณ์ด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา กับนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 14.00 น.