กรมวิชาการเกษตรปลื้ม งาน  5 ทศวรรษ-ก้าวไปในทศวรรษที่ 6 จบอย่างยิ่งใหญ่

จบอย่างยิ่งใหญ่ นิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6”  กรมวิชาการเกษตรปลื้มผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและฟัง 2 การเสวนาวันสุดท้ายคับคั่งทั้งเรื่อง  “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” และ “การส่งออกผลไม้ไทย แสนล้าน สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” 


วันที่ 20 สิงหาคม 2566 บรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ มีความคึกคักอย่างมาก 

 

มีประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ขาดสาย เพื่อร่วมกิจกรรม รับชมผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และรับฟังการเสวนาที่น่าสนใจของกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรปลื้ม งาน  5 ทศวรรษ-ก้าวไปในทศวรรษที่ 6 จบอย่างยิ่งใหญ่
นอกจากนี้ในการจัดงานวันที่ 20 ส.ค. ยังมีการเสวนาเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และนางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA)
 

กรมวิชาการเกษตรปลื้ม งาน  5 ทศวรรษ-ก้าวไปในทศวรรษที่ 6 จบอย่างยิ่งใหญ่
ต่อจากนั้นเป็นเวทีเสวนาหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร,นายวุฒิชัย คุณเจตน์ นายกสมาคมทุเรียนไทย,นายสัญชัย  ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย, นายจรินทร์  บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม, นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และนายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
 


นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร โดยมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว ต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก โดยภายในงาน มีการจัดส่วนแสดง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

กรมวิชาการเกษตรปลื้ม งาน  5 ทศวรรษ-ก้าวไปในทศวรรษที่ 6 จบอย่างยิ่งใหญ่


1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมากว่า 5 ทศวรรษ กว่าจะมาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน ในการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย สำหรับการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กรมวิชาการเกษตรปลื้ม งาน  5 ทศวรรษ-ก้าวไปในทศวรรษที่ 6 จบอย่างยิ่งใหญ่


2. นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น โดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านงานวิจัยต่างๆ ที่จะ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ


3. บูธกิจกรรมร่วมสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ “DIY Growth : Growth & Share” กิจกรรมที่จะชวนให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย 
"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” และร่วมกิจกรรมสนุกภายในงาน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรไทยไปพร้อมกัน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว