“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ การแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ และที่ปรึกษา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน มาตรการ ม33เรารักกัน ณ ตลาดนัดเจโม แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้นำชุมชนเขตประเวศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

 

 

“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

 

 

“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

 

 

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตาม การดำเนินงานโครงการ ม33เรารักกัน ตลาดนัดเจโม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ว่า ตามมาตรการของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิ คนละ 4,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้ 4 งวดๆ ละ 1000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 

และในวันนี้ 5 เม.ย.64 ได้โอนเงินงวดที่ 3 เข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง อย่างไรก็ดี ในวันนี้ตนและคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาเชิงนโยบายฯ มีความยินดีที่ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานโครงการ ม33เรารักกัน ในตลาดนัดเจโม ซึ่งเป็นตลาดขนาดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ตลาดนี้มีร้านค้ากว่า 150 ร้าน ที่ร่วมโครงการฯ และจากการสอบถามความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ซื้อ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ได้รับความพึงพอใจกับโครงการนี้ ที่สามารถแบ่งเบาภาระให้กับตนเองและครอบครัว จากการประมาณการคาดว่ามีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิมาจับจ่าย ใช้สอยกันไม่น้อยกว่า วันละ 3-4 หมื่นบาท ทางคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายฯ พร้อมร่วมให้การสนับสนุน การดำเนินงานโครงการ ม33เรารักกัน ที่เป็นมาตรการดีๆ จากรัฐบาล และกระทรวงแรงงานสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตน ส่งเสริมร้านค้าธุรกิจขนาดย่อม ทำให้มีเม็ดเงินมาหมุนเวียนเข้าสู่ตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ได้อีกด้วย

 

 

“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

 

 

“ส.ส. อนุสรี” โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน