ประกาศแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเผชิญเหตุ

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ประกาศแจ้งเตือนลำเชียงไกรตลอดลำน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่ง เตรียมพร้อมเผชิญเหตุต่อไป

    อิทธิพลร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ในหลายพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืน วันที่ 17 ต.ค.64 ก็ทำให้ถนนทุกสายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีน้ำท่วมขังรอระบายเป็นจำนวนมาก ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน มีปริมาณน้ำเกินความจุ 129% แล้ว

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า


ประกาศแจ้งเตือนลำเชียงไกรตลอดลำน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่ง และน้ำบ่าไหลหลากได้    โดยสถานการณ์เมื่อวันที่ 16ต.ค. เวลา 21.00 น. เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนตกมากบริเวณตอนบนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อ.ด่านขุนทด ทำให้มีปริมาณไหลล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน (Emergency Spillway) ลงท้ายอ่างลงสู่ลำเชียงไกร (ตอนบน) ในอัตราการไหล 72 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งเกินความสามารถลำน้ำที่จะระบายในลำน้ำได้

ประกาศแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเผชิญเหตุ
     ประกอบกับมีปริมาณน้ำฝนตกในพื้นที่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด ปริมาณ 32 มม. ทำให้มีน้ำท่าสะสมเพิ่มขึ้น และจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อ.โนนไทย ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายอ่างฯ มากขึ้น และเมื่อรวมกับน้ำที่มาจากวังกะทะ และบึงพุดซา จะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจจะล้นตลิ่ง และน้ำบ่าไหลหลากได้

ประกาศแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเผชิญเหตุ
     จึงขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำเชียงไกรและลำน้ำสาขาตลอดลำน้ำ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมเผชิญเหตุต่อไป
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา


โดยทางนายไพฑูรย์ มหาชื่น นายอำเภอด่านขุนทด ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งเตือนประชาชนทุกตำบลในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้กับลุ่มน้ำลำเชียงไกรให้รีบเก็บของมีค่า และของใช้จำเป็นขึ้นที่สูง เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในระยะนี้ พร้อมกับประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ของทุกท้องถิ่น เร่งจัดอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ประกาศแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเผชิญเหตุ

   สำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมทั้ง 27 แห่ง ล่าสุด วันนี้ (17 ต.ค.64) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 94.44% โดยประกอบไปด้วย

 

1.อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 293.497 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92.80 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

2.อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำ 145.956 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.17 ของความจุกักเก็บทั้หมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

3.อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 138 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 97.88 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

4.อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 258.800 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประกาศแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเผชิญเหตุ

 นายขวัญชัย อุตตะเวช ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ได้ออกหนังสื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 12 ตำบล ในเขตอำเภอปักธงชัย ได้แก่ ต.ตะขบ ต.ลำนางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.เกษมทรัพย์ ต.ดอน ต.โคกไทย ต.ตะคุ และ ต.เมืองปัก ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำซำลาย และลำซอ เพื่อเฝ้าระวังน้ำล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

ประกาศแจ้งเตือนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเผชิญเหตุ

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 23 แห่ง ขณะนี้มีน้ำล้นอ่างแล้ว จำนวน 16 แห่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำเกินความจุไปแล้ว 129%

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า