คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ

อัพเดตคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังเพิ่มขึ้น กลุ่มเสี่ยงสูงทะลุ 289 รายเเล้ว

   อัพเดตสถานการณ์โควิดเชียงราย คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย โดยได้พบผู้ติดเชื้อหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นนักศึกษาเเละนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพฯ เบื้องต้นนั้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เชียงราย ได้ตรวจหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงชุดแรกจำนวน 264 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 76 ราย 
 

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ
 จากนั้นในวันที่ 10 พ.ย. ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มอีก 16 ราย ทำให้คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้าม.แม่ฟ้าหลวง มีผู้ติดเชื้อล่าสุดรวม 92 ราย ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 289 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวมากถึง 189 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงในสถานบันเทิงจำนวน 100 ราย

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ

 โดยพบว่าผู้ติดเชื่อส่วนใหญ่ติดต่อจากการเป็นผู้สัมผัสในสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัย ปัจจุบันถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลศูนยการแพทย์แม่ฟ้าหลวง จำนวน 23 ราย โรงพยาบาลเอกชน 1 ราย และอยู่ในสถานคัดแยกในชุมชนหรือ Community Isolation (CI)

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ

  ด้านคำแถลงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรณีคลัสเตอร์สถานบันเทิง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระบุว่า ตามที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยพบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงติดเชื้อโควิด-19 ด้วย นั้น มหาวิทยาลัยโดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เร่งดำเนินการสอบสวนโรคติดตามผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจ และให้การรักษาโดยทันที สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการ
ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการให้เข้าสถานคัดแยกในชุมชนหรือ Community Isolation (CI)

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ

 ปัจจุบันมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงติดเชื้อโควิด-19 ยืนยัน จำนวน 50 ราย จากคลัสเตอร์ดังกล่าว ในจำนวนนี้พักอาศัยอยู่หอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 48 ราย และหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย (ข้อมูล ณ วันที่9พ.ย.64)

 

  มหาวิทยาลัยได้ติดตามดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโดยใกล้ชิดมาโดยตลอด และไม่พบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด สำหรับหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขในพื้นที่ หอพักและที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี ATK ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยหากผลตรวจเป็นบวกจะให้เข้าสู่กระบวนการรักษาหรือเข้า C ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ตามอาการ ทันที เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ 100% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สิงหาคม - ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ได้รับ อนุญาตให้กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลของหลักสูตรที่มีความจำเป็นในการสำเร็จการศึกษา


จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ติดตามสถานการณ์ จำนวนผู้ติดเชื้อ ได้ที่เว็บไซต์ covid 19.mfu.ac.th


  สำหรับรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ
**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**

1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +51 ราย
-ภายในจังหวัด +51 ราย 


ตรวจพบในพื้นที่
  - อ.เมือง 20 ราย (ต.รอบเวียง 5 ราย, ต.ริมกก 4 ราย, ต.ห้วยสัก 2 ราย, ต.นางแล 2 ราย, ต.ดอยลาน 2 ราย, ต.บ้านดู่ 2 ราย, ต.ท่าสุด 1 ราย, ต.ดอยฮาง 1 ราย, ต.เวียง 1 ราย)
  - อ.แม่สาย 17 ราย (ต.แม่สาย 11 ราย, ต.เวียงพางคำ 5 ราย, ต.โป่งงาม 1 ราย)
  - อ.เชียงแสน 9 ราย (ต.ศรีดอนมูล 4 ราย, ต.บ้านแซว 2 ราย, ต.โยนก 2 ราย, ต.เวียง 1 ราย)
  - อ.เทิง 1 ราย (ต.งิ้ว 1 ราย)   
  - อ.เวียงแก่น 1 ราย (ต.ปอ 1 ราย)
  - อ.แม่จัน 1 ราย (ต.แม่ไร่ 1 ราย)
  - อ.เชียงของ 1 ราย (ต.เวียง 1 ราย)
  - อ.ดอยหลวง 1 ราย (ต.หนองป่าก่อ 1 ราย)


ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอยู่ระหว่างการกักตัว และเข้ากระบวนการรักษา +0 ราย


2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +103 ราย
ใ-นจังหวัด +103 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 42 ราย อ.เชียงของ 19 ราย อ.แม่จัน 18 ราย)
-ต่างจังหวัด +0 ราย

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ
**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**

1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 3,415 ราย ต่างจังหวัด 1,238 ราย รวม 4,653 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 6,354 ราย ต่างจังหวัด 768 ราย รวม 7,122 ราย จากการตรวจทั้งสิ้น 55,362 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.48

คลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง92ราย เสี่ยงสูงอีกเพียบ
**ด้านการรักษา**
-ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +22 ราย กำลังรักษา 458 ราย รักษาหายสะสม 4,123 ราย
-ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +403 ราย กำลังรักษา 1,315 ราย รักษาหายสะสม 5,803 ราย
**เสียชีวิต**
-วันนี้ +0 ราย