คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่

สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 คำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

   สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 พ.ย.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 429 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 4 ราย โดยมาจาก ตาก 2 ราย กรุงเทพฯ และเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลืออีก 425 เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ตลาดหนองหอย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ,บ้านเด๊ะเซทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย 5 ราย ,หอพักในตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย 5 ราย และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด  4 ราย และโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 3 ราย 

 

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่

 ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 37 ราย ,ตลาดประตูก้อม 6 ราย ,ตลาดสันป่าข่อย 5 ราย ,ตลาดประตูเชียงใหม่ 4 ราย ,ตลาดวโรรส 4 ราย ,ตลาดต้นลำไย 3 ราย ,ตลาดนวรัฐ 2 ราย ,ตลาดสามแยก สันทราย 2 ราย นอกนั้นมีตลาดช้างเผือก ตลาดบ้านท่อ ตลาดเอื้องคำ ตลาดรวมโชค ตลาดคำเที่ยง พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าว ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 102 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัวพบอีก 33 ครอบครัว กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ รวมผู้ติดเชื้อ 84 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 73 ราย
คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่
   ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ แคมป์คนงาน หมู่ที่ 7 บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่
หอพักนายครรชิต ศรีวิชัย เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี, แคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ เลขที่ 188 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และบ้านพักแรงงานต่างชาติ เลขที่ 50/2 หมู่ที่ 7  บ้านบวกหัวช้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2564


นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแอ่นใหม่ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน  – 18 พฤศจิกายน 2564, ปิดพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 พฤศจิกายน 2564 และปิดพื้นที่หอพักนางพัฒนกิจ (หอพักสีส้ม) เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่ .

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่

 

คำสั่งจังหวัด ให้5อำเภอ ปิด 7 สถานที่เสี่ยง งดเข้าไปในพื้นที่