อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200

คลัสเตอร์ใหม่โผล่อีก คลัสเตอร์สถานบันเทิงกลุ่มนักศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ติดเชื้อเเล้ว 76ราย

   8 พ.ย.64 สถานการณ์โควิดเชียงราย ได้เกิดคลัสเตอร์สถานบันเทิงกลุ่มนักศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายเเล้ว 76 ราย และมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 264 ราย ปัจจุบันมีการนำผู้ติดเชื้อมีอาการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และอยู่ภายในสถานคัดแยกในชุมชน ทางมหาวิทยาลัยเตรยีมประชุมสรุปสถานการณ์ เเละมาตรการป้องกันคลัสเตอร์สถานบันเทิงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200


โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**


1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +23 ราย
ภายในจังหวัด +22 ราย 

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200
ตรวจพบในพื้นที่
-อ.เมือง 10 ราย (ต.รอบเวียง 4 ราย,ต.แม่กรณ์ 2 ราย ,ต.ท่าสุด 2 ราย , ต.บ้านดู่ 1 ราย, ต.ป่าอ้อดอนชัย 1 ราย)  
-อ. แม่สาย 6 ราย (ต.แม่สาย 2 ราย, ต.เวียงพางคำ 2 ราย , ต.โป่งผา 2 ราย )
-อ.เทิง  4 ราย (ต.ตับเต่า 2 ราย, ต.เชียงเคี่ยน 1 ราย,ต.หนองแรด 1 ราย)   
-อ.เชียงของ 1 ราย (ต.บุญเรือง 1 ราย)
-อ.เชียงแสน 1 ราย (ต.แม่เงิน 1 ราย)
-ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอยู่ระหว่างการกักตัว และเข้ากระบวนการรักษา +1 ราย (กทม.)
2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +74 ราย
-ในจังหวัด +74 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 46 ราย อ.แม่สาย 12 ราย อ.เวียงชัย 6 ราย)
-ต่างจังหวัด +0 ราย

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200
**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 3,303 ราย ต่างจังหวัด 1,236 ราย รวม 4,539 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 5,977 ราย ต่างจังหวัด 768 ราย รวม 6,745 ราย จากการตรวจทั้งสิ้น 52,625 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.36
**ด้านการรักษา**
-ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +38 ราย กำลังรักษา 430 ราย รักษาหายสะสม 4,042 ราย
-ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +4 ราย กำลังรักษา 1,630 ราย รักษาหายสะสม 5,112 ราย

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200
**เสียชีวิต**
-วันนี้ +1 ราย 
ประวัติผู้เสียชีวิต เพศชาย อายุ 73 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เริ่มป่วย 21 ต.ค.64 มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก  เข้ารับการรักษาที่ รพ.เชียงแสน เมื่อ 23 ต.ค.64 ตรวจหาเชื้อพบติดเชื้อโควิด 19   
-สะสม 71 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 67 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย)
 

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200
สำหรับคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการสอบสวนโรคทราบว่าเกิดจากสถานบันเทิงหลายแห่งหน้ามหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ โดยมีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และเข้าไปใช้บริการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในวันดังกล่าวมีกลุ่มนักศึกษา และลูกค้า มากกว่า 100 คน เข้าไปใช้บริการ และเริ่มมีอาการป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลกลุ่มผู้ป่วยมาจากผู้สัมผัสในในสถานบันเทิง 188 ราย พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย และในกลุ่มผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 76 ราย พบมีผู้ติดเชื้อ 71 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อจำนวน 76 รายดังกล่าว ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัส รวมถึงกักกันกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อดูอาการ 14 วัน 

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200

ขอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

อ่วมคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาลัย ติดเชื้อเเล้ว76ราย เสี่ยงสูงทะลุ200