ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก

คำสั่งด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอเมืองท่าแซะ-ปะทิวให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังพื้นที่น้ำไหลหลาก พร้อมช่วยเหลือประชาชน


   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอเมือง ท่าแซะ - อำเภอปะทิวให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำไหลหลาก ลุ่มต่ำ ริมห้วยและคลองพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังยังพบกลุ่มฝนในพื้นที่

ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/ผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งนายอำเภอเมือง นายอำเภอท่าแซะ และนายอำเภอปะทิว

ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก

เนื่องด้วยยังมีกลุ่มฝนพื้นที่ อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง และอาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่น้ำไหลหลากผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำห้วยและลำคลอง

affaliate-2

ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก
จึงขอแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไหลหลาก พื้นที่ลุ่มต่ำ ริมลำห้วยและลำคลอง ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีสถานการณ์รุนแรงให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันที

ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก
 เเละล่าสุดนั้นเมื่อเวลาช่วงเช้า 15 พ.ย. 64  จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร บริเวณ ถนนจุดตัดทางรถไฟ สถานีคลองวังช้าง หมู่4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีน้ำท่วมทางรถไฟ และถนน จุดบริเวณดังกล่าว ทำให้การจราจรไม่สะดวก รถไฟไม่สามารถผ่านได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ ใช้รถขุด เพื่อขุดเปลี่ยนเส้นทางน้ำ ให้น้ำที่ท่วมไหลผ่านด้านข้าง เพื่อที่ทางรถไฟ กลับมาใช้งานได้ สำหรับถนนรถสามารถผ่านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง

ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก

ผู้ว่าฯชุมพร ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน2อำเภอเฝ้าระวังน้ำหลาก

  

affaliate-3