คลัสเตอร์เครือญาติ แพร่ใส่นักเรียนหญิง ม.2 สั่งปิดเรียนแล้วทั้งชั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานศึกษาหญิงล้วน สั่งปิดให้นักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียน กลับไปเรียนแบบออนไลน์ หลังพบนักเรียนหญิงชั้น ม.2 ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 29 พ.ย.2564 นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนชื่อดัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานศึกษาหญิงล้วน ได้สั่งปิดให้นักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียน กลับไปเรียนแบบออนไลน์ หลังพบนักเรียนหญิงชั้น ม.2 ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้ประสานการฉีดยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน และจุดสัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว

คลัสเตอร์เครือญาติ แพร่ใส่นักเรียน ม.2 สั่งปิดเรียนแล้วทั้งชั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นักเรียนมีประวัติรับประทานอาหารเที่ยงและทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม ซึ่ง การเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้ ได้จัดตารางเรียนใหม่ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อลดความแออัดจะให้กับชั้น ม.1, ม.3, ม.5 มาเรียนปกติ ส่วนชั้น ม.2, ม.4, ม.6 ให้ไปเรียนออนไลน์แทนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ 

คลัสเตอร์เครือญาติ แพร่ใส่นักเรียน ม.2 สั่งปิดเรียนแล้วทั้งชั้น

ขณะเดียวกันทางด้าน นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จ.นครราชสีมา เผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังคลัสเตอร์เครือญาติซึ่งส่งผลให้เกิดการติดเชื้อโยงไปวงที่ 2 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ นักเรียนหญิงโรงเรียนสุรนารีวิทยา รายนี้ด้วย

คลัสเตอร์เครือญาติ แพร่ใส่นักเรียน ม.2 สั่งปิดเรียนแล้วทั้งชั้น