จังหวัดประกาศเเล้ว อนุมัติโรงเรียนในเมือง เปิดเรียนตามปกติ

จังหวัดไฟเขียวอนุญาตให้โรงเรียนเขตอำเภอเมืองยะลา เปิดเรียน on site ตามปกติ ได้เเล้ว 6 แห่ง หลังผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ

   อัพเดตล่าสุด ความคืบหน้าสถานการณ์โควิดยะลา ล่าสุดจังหวัดอนุมัติ6โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติเเล้ว โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา และคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลา เฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

   โดยระบุว่า ขณะนี้จังหวัดยะลา สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติบัติตามมาตรการอยู่เช่นเดิม เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ทั้งในส่วนของร้านอาหารและร้านน้ำชา ตลอดจนการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

จังหวัดประกาศเเล้ว อนุมัติโรงเรียนในเมือง เปิดเรียนตามปกติ


ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้เห็นชอบการเปิดเรียน on site ของโรงเรียนในเขตของอำเภอเมืองยะลา ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดเสนอ โดยมีสถาบันการศึกษาที่ยื่นความจำนงในการขอเปิด on site จำนวน 9 แห่ง และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการจำนวน 6 แห่ง  ไฟเขียว6โรงเรียน เปิดเรียนปกติ  โดยประกอบไปด้วย 

1.โรงเรียนกีฬาจ.ยะลา
2.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
5.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา และ
6.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดประกาศเเล้ว อนุมัติโรงเรียนในเมือง เปิดเรียนตามปกติ

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดความพร้อมของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งว่าจะสามารถประกาศได้เมื่อไหร่ และมีเงื่อนไขอนุญาตให้นักเรียนที่รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ยังไม่รับวัคซีนก็ให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

จังหวัดประกาศเเล้ว อนุมัติโรงเรียนในเมือง เปิดเรียนตามปกติ

ขอบคุณ
nationphoto