ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

วันที่ 24ก.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 17.30 น.เสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราชศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

 

เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ  เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ กราบ

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

 

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ วางพวงมาลัย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ กราบ นั่ง ณ ที่จัดไว้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก รวม 20 ราย

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

 

จากนั้นเสด็จออกจากศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

 

ในหลวง - ราชินี เสด็จฯวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช