ภาพล่าสุด สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา

 

ภาพล่าสุด สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

ภาพล่าสุด สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

 

วันนี้ 12 สิงหาคม 2566 เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพล่าสุด สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย