"กรมป่าไม้"พร้อมดูแลความปลอดภัยคนเดินทางเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

กรมป่าไม้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว 

 

"กรมป่าไม้"พร้อมดูแลความปลอดภัยคนเดินทางเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

โดยมอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยงานภาคสนามอื่นๆ เช่น สถานีเพาะชำกล้าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ที่มีที่ตั้งติดกับถนนสายหลัก หรือสายรอง    จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 265 จุด มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำการจุดละ 6 นาย และมียานพาหนะประจำจุดเพื่อรับส่ง ผู้ป่วย หรือผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 รวม 1,590 นาย 

"กรมป่าไม้"พร้อมดูแลความปลอดภัยคนเดินทางเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผลไม้ ห้องน้ำ และมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป่าไม้เสนารักษ์คอยดูแล และมอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จัดทำป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ หรือขอรับความช่วยเหลือ ติดตั้งไว้หน้าจุดบริการประชาชนทุกจุด 

"กรมป่าไม้"พร้อมดูแลความปลอดภัยคนเดินทางเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

 

ทั้งนี้ "ขอให้ประชาชนทุกท่านกลับบ้านในภูมิลำเนา และท้องเที่ยวเนื่องในเทศการสงกรานต์ด้วยความปลอดภัย หากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ขอเชิญพักและใช้บริการที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ และของทุกหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมบริการประชาชนทุกท่าน" โฆษกกรมป่าไม้ กล่าว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-กรมป่าไม้มอบเงินเยียวยา"อาโละ อาซังกู่"คุณลุงจิตอาสา พลีชีพดับไฟป่า

-ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์ วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

-กทม. พร้อมปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562