ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ หลงจู๊สมชาย-เสี่ยโป้ รวม 1,200 ล้านบาท

ปปง.มีมติยึดอายัดทรัพย์ เครือข่ายบ่อนพนันรายใหญ่ หลงจู๊สมชาย-เสี่ยโป้ รวม 1,200 ล้านบาท เตรียมยื่นคำร้องให้ยึดเป็นของแผ่นดิน

วันที่ 9 มี.ค. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ได้ดำเนินการเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เครือข่ายบ่อนการพนันรายใหญ่ จำนวน 2 บ่อน ได้แก่ บ่อนการพนัน  ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบ่อนการพนัน RJ (อาร์เจ) (หลัง บขส.) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ของนายหลงจู๊ หรือนายสมชาย จุติกิติ์เดชา กับพวกและรายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ นางสาวบานเย็น ชาญนรา (มารดาของเสี่ยโป้ฯ) กับพวก 

โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 430 รายการ เช่น เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ ยานพาหนะ ห้องชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท พร้อมดอกผล ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  พลตำรวจตรี ปียะพันธ์ ปิงเมือง รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินตามที่เสนอ และเมื่อสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ หลงจู๊สมชาย-เสี่ยโป้ รวม 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์มากกว่า 100 ราย ในการนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุขความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า "ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกฎหมายฟอกเงิน

 

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ หลงจู๊สมชาย-เสี่ยโป้ รวม 1,200 ล้านบาท
ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ หลงจู๊สมชาย-เสี่ยโป้ รวม 1,200 ล้านบาท
>>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<