หน้าชา เจ้าคุณประสาร โพสต์ถามแรง ไทยยังมีรัฐบาลอยู่ไหม?

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 ที่ผ่านมา  พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 ที่ผ่านมา  พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงการทำงานของรัฐบาล ในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ โดยเริ่มต้นโพสต์ด้วยคำถามว่า  "ประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหม" ระบุเนื้อหา 

"ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดในไทยและทั่วโลก ในแต่ละประเทศก็มีมาตรการ 1-2-3 ไปเรื่อยตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายในการหยุดยั้งไวรัสร้ายนี้ภายในประเทศของตนให้จงได้ ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้นได้เดินหน้าไปไกลมากแล้ว เช่น ผลิตวัคซีนขึ้นมาใช้เองพร้อมทั้งจำหน่ายให้ประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งแจกจ่ายให้มิตรประเทศไปใช้ฟรีๆ เป็นต้น สำหรับประชาชนในประเทศเหล่านั้นนับว่าโชคดีที่รัฐบาลสามารถบริหาร จัดการให้ประชาชนของเขาเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย สะดวกและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ทั่วประเทศ

หน้าชา เจ้าคุณประสาร โพสต์ถามแรง ไทยยังมีรัฐบาลอยู่ไหม?

ในประเทศเพื่อนบ้านเรา เช่นลาว กัมพูชา ก็ปรากฎข่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนของตนแล้ว ในประเทศมาเลเซียก้าวไกลไปถึงขั้นว่ารัฐบาลจะให้บริการวัคซีนนี้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าไปท่องเที่ยวในมาเลเซีย มาตรการนี้นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว 
ยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทองในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย ในท่ามกลางภาวะการท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังหายใจรวยริน 

สำหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะประสบภาวะวิกฤตจาก โควิด-19 รอบที่หนึ่ง รอบที่ 2 และครั้งนี้ก็เป็นรอบที่ 3 แล้วก็ตาม รัฐบาลก็ยังคงเป็นแผ่นเสียงตกร่องคือพูดเรื่องเดิม มาตรการเดิม วิธีการเดิมๆ ไม่มีอะไรที่จะคืบหน้า เป็น 2-3-4 เลย ไม่มีเลยจริงๆ วัคซีนชั้นดียังคงมืดมนสำหรับประชาชนในประเทศนี้ ชะตาชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายกว่ากัน วัดกันเอาเองประชาชนคนไทย

ส่วนรัฐมนตรีบางท่าน ส.ส.บางคน หรือคนในภาครัฐกลับไปในสถานที่ที่ไม่ควร ไม่เหมาะสมกับเกียรติและฐานะที่ดำรงอยู่ เป็นเหตุให้ติดและแพร่เชื้อในภาวะการณ์เช่นนี้ ผู้นำรัฐบาลและองคาพยพของรัฐบาลต่างเงียบกริบ ไม่มีแม้แต่เสียงไอและจาม วันนี้จึงอยากถามว่า "ประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหม" ใครรู้ช่วยตอบที" 

โดยหลังจาก พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร โพสต์ข้อความออกไปชาวเน็ตหลากคนได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาจนท่านต้องออกมาโฑสต์ถึงประเด็นนี้อีกครั้งว่า...

อาตมาท้วงติงรัฐบาลเรื่องโควิด-19 ด้วยความสุจริตใจ ถัาอ่านให้ดีจะเห็นว่าอาตมาพูดด้วยความสุภาพ แต่ก็แน่นอนก็ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เป็นธรรมดา เป็นธรรมดาจริงๆ คนไม่เห็นด้วยก็มีหลายระดับ ทั้งเอาข้อมูลมายันกัน ทั้งอธิบายความ รวมทั้งเข้ามาด่าหยาบคายเสียๆหายๆ ส่วนคนเห็นด้วย ให้กำลังใจก็ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจ ทุกท่านส่วนตัวอาตมาไม่ถือโทษโกรธเคือง ให้อภัย ไม่ต่อล้อต่อเถียง ไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับใคร การบริหารประเทศมีทั้งปัญหา อุปสรรค มีทั้งคนชื่นชมและท้วงติง มีทั้งกองเชียร์ กองหนุน และกองไล่ เป็นธรรมดาทั่วโลก ไม่เฉพาะเมืองไทยเเราเปิดใจให้กว้าง ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง อย่าผลักประชาชนให้เป็นศัตรูโดยเฉพาะฝ่ายกองเชียร์
    
อย่าโกรธ อย่าเกลียดกัน อย่าทำลายกัน อยู่ร่วมกันในประเทศด้วยเหตุ ด้วยผล แค่นี้ประเทศก็สงบร่มเย็นแล้ว อาตมาเป็นพระ ได้บอกไปแล้วหลายครั้งหลายคราว่า มีงานด้านการศึกษาและอื่นๆ มาก การเคลื่อนไหวใดๆที่สังคมมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวในทางเมืองนั้น แทบจะเรียกได้ว่า"ล้างมือ"
ไปแล้ว 

การพูดในคราวนี้ก็เป็นการพูดในภาพรวมของสังคมไทยในภาวะวิกฤตจากโรคระบาดเท่านั้นเอง ซึ่งก็ถือเป็นสิทธิพื้นฐานธรรมดาๆของประชาชนพลเมืองคนหนึ่งในประเทศนี้ลองเปิดใจจะเห็นประโยชน์มากกว่าโทษว่าพระไม่ควรทำขออำนวยพร

หน้าชา เจ้าคุณประสาร โพสต์ถามแรง ไทยยังมีรัฐบาลอยู่ไหม?

หน้าชา เจ้าคุณประสาร โพสต์ถามแรง ไทยยังมีรัฐบาลอยู่ไหม?