"เราชนะ"เเละ"ม33เรารักกัน"พร้อมโอนเเล้ว รอรับเงินเยียวยาเพิ่ม2,000

ครม. ไฟเขียวลดเงินสมทบม.33 ลูกจ้าง -นายจ้าง 2.5 % ส่วนม.39 ลดเหลือ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.64 ด้านมาตรการให้เงินเยียวยาโควิด โครงการ เราชนะ และ ม33เรารักกัน พร้อมโอนเงินเเล้วตามกำหนด

18พ.ค.64 ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยปรับลดอัตราเงินสมทบทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5)ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

"เราชนะ"เเละ"ม33เรารักกัน"พร้อมโอนเเล้ว รอรับเงินเยียวยาเพิ่ม2,000

"เราชนะ"เเละ"ม33เรารักกัน"พร้อมโอนเเล้ว รอรับเงินเยียวยาเพิ่ม2,000

การลดเงินสมทบในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง 485,113 ราย และผู้ประกันคน มาตรา 33 มาตรา 39 รวม 12.9 ล้านคน คาดจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการ เราชนะ ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท  ประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พ.ค. 2564

"เราชนะ"เเละ"ม33เรารักกัน"พร้อมโอนเเล้ว รอรับเงินเยียวยาเพิ่ม2,000

ด้านประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค. 2564 

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท


โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท


โครงการ ม33เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

 

ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

"เราชนะ"เเละ"ม33เรารักกัน"พร้อมโอนเเล้ว รอรับเงินเยียวยาเพิ่ม2,000