กทพ.งดเก็บค่าทางด่วน 3 สาย วันที่ 24 , 25 และ 28 ก.ค. นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และ ทางพิเศษอุดรรัถยา เนื่องในวันหยุดราชการ

23 กรกฎาคม 2564 เฟซบุ๊ก  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ให้ประชาชนขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ในวันที่ 24 , 25 และ 28 กรกฎาคม 2564  เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (วันอาสาฬหบูชา) วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 (วันเข้าพรรษา) และวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

ลาซาด้าลดหนัก
 

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน 
ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน 
ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน 

เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (วันอาสาฬหบูชา) วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 (วันเข้าพรรษา) และวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)  ดังนั้นตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 3 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 
 

นอกจากนี้ยังประกาศด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 กทพ. ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 21.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และได้ขยายเวลาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

ทั้งนี้ กทพ.ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

ขึ้นทางด่วนฟรี 24 25 28 ก.ค. 2564

 

ขอบคุณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 ลาซาด้าลดหนัก
 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด