"ม.จ.จุลเจิม"ประกาศกร้าวอีก วันนี้ ถ้ายังกล้าออกมาใส่เสื้อดำ ไว้ทุกข์กัน พวกเราจะใช้"ภูเก็ต โมเดล"

"ม.จ.จุลเจิม ยุคล"ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "จุลเจิม ยุคล" โดยระบุข้อความว่า

"ม.จ.จุลเจิม ยุคล"ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "จุลเจิม ยุคล" โดยระบุข้อความว่า

ขอเชิญพี่น้องคนไทยที่รักทุกท่าน ร่วมกันโพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึงในหลวง แสดง 1 เสียงของประชาชน ผ่านการติดแฮชแท็ก #ถวายกำลังใจจอมราชนำประชาชาติสันติ

ประกาศประชามติเคียงข้างองค์พระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม เวลา 12.00 น.

จุลเจิม

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

 

เนื่องในวันมหามงคล วันนี้ ถ้ายังกล้าออกมาใส่เสื้อดำ ไว้ทุกข์กัน พวกเราจะ ใช้ภูเก็ต โมเดล ออกไปไล่ ต้อน วัว ต้อนควายเข้าคอกกัน……..สันติ อหิงสา
ม.จ. จุลเจิม ยุคล

เหลืองพร้อม แดงพร้อม เขียวพร้อม กากีพร้อม สามัคคีสี่เหล่าทัพ

 

จุลเจิม

เนื่องในอภิลักขิตสมัยวาระมหาศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๙ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชัยมงคลวจี โดยอ้างคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล พร้อมพรั่งศุภผลด้วยพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ากอปรเข้ากับ

เทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และด้วยอำนาจแห่งความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรทั่วหล้า จงเป็นพลวปัจจัยกล้าอันอุดมชัยมงคลสัมฤทธิ์ ประสาทประสิทธิ์อำนวยให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ทรงจำเริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลมิคลาย โรคอุปัทวันภยันตรายมิแผ้วพานบีฑา เสด็จสถิตงามสง่าในมไหสูรยสมบัติ ครองสยามรัฐสีมาราชอาณาจักรยั่งยืน ประชาชาติแช่มชื่นสโมสรด้วยพระบารมี โสตถิ์เทอญ ๚

 

โปรโมชั่นลาซาด้า