เช็กด่วน ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 24 ราย

เช็กด่วน ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 24 ราย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจ BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 24 ราย

1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3

2. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 เขตการเดินรถที่ 4

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 77 เขตการเดินรถที่ 4

4. นายท่าอู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 เพศชาย

5. พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4

6. เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ

7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 107 เขตการเดินรถที่ 1

เช็กด่วน ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 24 ราย

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด
 

8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 เขตการเดินรถที่ 2

9. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เขตการเดินรถที่ 3

10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เขตการเดินรถที่ 3

11. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 82 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อู่พระประแดง)

12. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 63 เขตการเดินรถที่ 7

13. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 79 เขตการเดินรถที่ 6

14. พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี

15. พนักงานขับรถประจำสำนักงาน อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5

16. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 543 เขตการเดินรถที่ 1

17. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 เขตการเดินรถที่ 6

18. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 508 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถโดยสารปรับอากาศ สาย 508 ณ อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3)

เช็กด่วน ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 24 ราย

19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 208 เขตการเดินรถที่ 6

20. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 เขตการเดินรถที่ 2

21. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 168 เขตการเดินรถที่ 2

22. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 73 เขตการเดินรถที่ 8

23. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73ก เขตการเดินรถที่ 8

24. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 79 เขตการเดินรถที่ 6

เช็กด่วน ขสมก. ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 24 ราย

ที่มา BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โค้ดส่วนลดลาซาด้า