ปรับเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร "Home Isolation" พร้อมเพิ่มค่าออกซิเจน เริ่ม 1 ก.ย. นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร "Home Isolation" พร้อมเพิ่มค่าออกซิเจนวันละ 450 บาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ Home Isolation และ Community Isolation โรงพยาบาลไหนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆสนับสนุนค่าอาหารให้ผู้ป่วย ให้เบิกได้วันละ 600 บาท แต่ถ้าโรงพยาบาลเป็นผู้จัดอาหารให้ผู้ป่วยเอง ให้เบิกได้วันละ 1,000 บาทเหมือนเดิม พร้อมเพิ่มรายการจ่ายค่าออกซิเจนให้อีกวันละ 450 บาท 

 

ลาซาด้า

 

เดิม สปสช.จ่ายค่าดูแลรักษา​ แบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน​ คือ​ ค่าอาหาร 3 มื้อ​ ค่าติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา และค่ายาพื้นฐาน แต่พื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการเบิกจ่ายค่าอาหารที่ซ้ำซ้อนกัน จึงมีข้อเสนอให้แยกค่าใช้จ่ายในการให้บริการโดยไม่รวมค่าอาหาร 

 

ปรับเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร Home Isolation

สปสช.ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการ​ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

- เบิกค่าใช้จ่ายแบบไม่รวมค่าอาหาร 600 บาท/วัน (400 บาทที่ลดลง​ อ้างอิงราคาจากกรมบัญชีกลาง)​
- หน่วยบริการที่จัดหาอาหารแก่ผู้ป่วยเอง เบิกในอัตราเดิมคือ 1,000 บาท/วัน 
- เพิ่มค่าออกซิเจน 450 บาท/วัน 

 

ปรับเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร Home Isolation

 

ลาซาด้า