ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษา ให้ บุคคลนามสกุลดัง ล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษา ให้ บุคคลนามสกุลดัง ล้มละลาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้นายดิเรก บุนนาค จำเลยที่ 1 และนางภิญญา บุนนาค จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564  ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.3072/2563 ศาลล้มละลายกลาง  กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 

ลาซาด้า

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายดิเรก บุนนาค ที่ 1 นางภิญญา บุนนาค ที่ 2 จำเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ  ประกาศคำพิพากษา ให้ บุคคลนามสกุลดัง ล้มละลาย

 

ลาซาด้า