svasdssvasds
"หมอธีระ"เตือน ตอนนี้เตรียมเงิน ข้าวของเครื่องใช้ยามฉุกเฉินไว้เลย พร้อมเปิดยอดติดเชื้อที่อาจจะเป็นยอดที่แท้จริง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า 

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า 

...สถานการณ์ของไทยเรานั้น

ยืนยันว่าจำนวนการติดเชื้อที่รายงานประจำวันนั้น สัมพันธ์กับแนวโน้มการตรวจที่ลดลง ดังนั้นจึงต้องตระหนักว่า สถานการณ์การระบาดยังคงรุนแรง กระจายไปทั่ว และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

หมอธีระ

ธรรมชาติของโรคติดต่อนั้นไม่เปลี่ยนแปลง การติดการแพร่ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลักคือ การพบปะติดต่อกัน ใกล้ชิดกัน สัมผัสกัน ไม่ป้องกันตนเองอย่างดีพอ

ตราบใดที่การระบาดแต่ละวันยังมีจำนวนสูงมากเช่นที่เป็นมา นโยบายและมาตรการต่างๆ และการปฏิบัติ ที่ส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงหลักเหล่านั้นเพิ่มขึ้น ก็จะเกิดผลลัพธ์ตามมาแบบเชื่อขนมกินได้ล่วงหน้าว่า การระบาดจะต้องทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดังที่เห็นจากเรื่องกล่องทราย ที่เน้นย้ำหลายครั้งว่า ความเสี่ยงหลักมิได้มาจากเรื่องการนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่จะมาจากการที่คนมากขึ้น กิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นนั่นเอง ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้การระบาดที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มีมากขึ้นและง่ายขึ้น

เฉกเช่นเดียวกับเรื่องมาตรการปลดล็อคกิจการกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 1 กันยายน

สิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเราจะทำได้ตอนนี้คือ "ใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัว"

ใส่หน้ากากนะครับ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนาม้ย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า สำคัญมาก

เตรียมตัว เตรียมงาน เตรียมสถานที่ เตรียมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับยามฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

เลี่ยงการกินดื่มในร้านอาหาร โรงอาหาร ศูนย์อาหาร ซื้อกลับจะปลอดภัยกว่า

คอยสังเกตอาการตนเองและสมาชิกในครอบครัว หากมีอาการคล้ายหวัด ให้นึกถึงโควิดด้วยเสมอ รีบหาทางไปตรวจคัดกรองโรค และรับการดูแลรักษา

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อยากเรียนคือ วางแผนการเงิน ค่าใช้จ่าย ให้ดี สถานการณ์เช่นนี้ยังเสี่ยงมากต่อการลงทุนต่างๆ และระมัดระวังมิจฉาชีพ

ด้วยรักและห่วงใย

วันนี้ 17,674 คน

14,956 คนที่รายงาน รวม ATK 2,718 คน

อย่างที่เคยวิเคราะห์ให้ดูเมื่อวานว่า จำนวนการตรวจลดลงเฉลี่ย 21.6%

คำนวณกลับด้วยอัตราเช่นนี้จะพบว่าจะได้ 22,260

ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดนะครับ

เอาใจช่วยทุกคน

หมอธีระ

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด