ศธ. นำร่อง เปิด โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ 68 แห่ง พร้อมเงื่อนไข 3 ข้อ

นับถอยหลัง..เลิกเรียนออนไลน์!? ศธ. นำร่อง เปิด โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ 68 แห่ง พร้อมเงื่อนไข 3 ข้อ

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำร่องมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 โดยใช้แนวทาง Sandbox Safety Zone in School (SSS) หรือ โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ เบื้องต้นจะเปิดในกลุ่มโรงเรียนประจำที่มีความพร้อม เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนนานาชาติ

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SSS มีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1.โรงเรียนประจำ 2.เป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย 3.ผ่านการประเมินความพร้อม ซึ่งต้องมีแนวปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การจำกัดบุคคลเข้า-ออกโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการคัดกรองโดยใช้วิธี  Rapid Antigen test /ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 85% เป็นต้น 

โรงเรียน

ขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 68 แห่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จะติดตามประเมินผลเพื่อเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป โดยยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก

โรงเรียน

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด