"หมอธีระวัฒน์"เปิดข้อมูล หัวใจอักเสบจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ช่วงอายุที่พบมากที่สุด

หมอธีระวัฒน์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความหัวข้อ หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์นา

หมอธีระวัฒน์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์นา

หมอดื้อ

21/9/64

หมอธีระวัฒน์

ในการรวบรวมจาก CDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายในเจ็ดวันจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

(23 มิถุนายน 2564)

ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี

ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส

ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

ช่วงอายุ 18 ถึง 24

ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39

ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี

ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี

7.34 ต่อ 1.18

ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี

3.96 ต่อ 1.81

ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี

1.11 ต่อ 0.96

อายุ 65 ปีขึ้นไป

0.61 ต่อ 0.46

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564

มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก

มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง

เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน

ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน

หมอธีระวัฒน์

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด